Skip links
Goyerbrug vanaf de Zuwedijk

1 oktober 2019

Windpark Goyerbrug:
‘De wind waait Anders!’

De raadsvergadering van 1 oktober stond in het teken van de plannen voor het Windpark Goyerbrug. Houten Anders! is daar niet bij. Heel vervelend, maar ook raadsleden hebben soms verplichtingen waar ze niet aan kunnen ontkomen.

Ons raadslid is op 1 oktober in het buitenland en kan dus niet in de raadszaal aanwezig zijn. Dit gebeurt wel vaker, maar bij Houten Anders! betekent het dan dat we helemaal niet aanwezig zijn. Het is niet toegestaan om iemand anders voor deze vergadering te laten waarnemen. 

Wij vinden dat enorm vervelend, zeker bij zo’n belangrijk dossier als het Windpark Goyerbrug. 

Het klimaat ligt ons na aan het hart. En ook wij vinden dat we met z’n allen moeten helpen om het energievraagstuk op te lossen. Een windmolenpark is daarbij één van de opties om schone energie te genereren. We hebben al ervaring met een windpark in Houten en gaan nu beslissen over een nieuw park. 

Zienswijzen

Het lijkt erop dat het college probeert om dit project gehaast door de raad te sluizen. Het heeft echter enorme impact en heel veel bewoners van Houten en omstreken hebben vragen of zorgen over dit project. Dit heeft na de eerste ontwerp Verklaring van geen Bedenkingen geleid tot 86 zienswijzen. 

Het college heeft deze zienswijzen naar onze mening onvoldoende behandeld. Alle zienswijzen zijn kort samengevat en beantwoord in één document. Hierdoor mist bij vele zienswijzen de volledige context. Het evalueren door de raads- en commissieleden van de antwoorden is al een uitdaging door het aantal. Door niet de hele zienswijze bij het antwoord te tonen vereist het ook nog eens dat de originele zienswijze ernaast wordt gelegd. Dat is een hele puzzel, want in het document zijn de zienswijzen op onderwerp gegroepeerd. 

Onpersoonlijk

Waar wij ons het meest aan storen is dat de indieners van de zienswijzen geen individueel antwoord hebben ontvangen. Ook is er geen contact met de indieners gezocht waar de zienswijze verduidelijking of een toelichting nodig had. Dit moet anders in de toekomst; iedere indiener van een zienswijze dient een volwaardig antwoord op de ingediende zienswijze te ontvangen en bij onduidelijkheid moet de indiener gecontacteerd worden ter verduidelijking. 

Zorgelijk

Daarnaast is de beantwoording onvoldoende krachtig en sluitend om het college te steunen: “Er is evenwel geen wetenschappelijk bewijs beschikbaar voor een directe relatie tussen gezondheidsrisico’s en het geluid van windturbines.” Wél is bekend dat 1 op de 10 mensen er gevoeliger voor is dan anderen. Er is nog geen ervaring met windmolens van deze grootte. Het is niet heel raar dat mensen zich dan oprecht zorgen maken over hun gezondheid. Deze zorgen zou je als gemeente heel serieus moeten nemen. 

Onvergelijkbaar

Veel antwoorden gebruiken (meet-)gegevens van andere windmolenparken. Het nieuwe park wordt echter hoger dan elke andere windmolen die op dit moment in Nederland staat en de dichtstbijzijnde woningen staan dichterbij dan elders. Om even een gevoel te krijgen van de grootte: als je de windmolen op schaal zou willen maken naast een LEGO-minifiguur (4cm hoog), dan is de windmolen ruim 5 meter hoog –  de hoogte van een flinke lantaarnpaal. Dat gaf ons toch een ander beeld dan een sfeerimpressiefoto. 

Regie nemen

Moeten we op 1 oktober per se beslissen om nog net de maximale subsidie te kunnen verkrijgen? Als het project daadwerkelijk zo afhankelijk is van een subsidie, is het dan wel echt levensvatbaar? 

Dit project rammelt procesmatig aan alle kanten. Waar het eerdere proces rondom Windpark Houten erg problematisch is verlopen, heeft de gemeente voor dit nieuwe windpark de regie niet in eigen handen genomen. Al bij de allereerste vaststelling van de locatie heeft men geen voorwaarden vastgesteld met betrekking tot hoogte, vergoeding, participatie, et cetera. Naar onze mening had de gemeente de regie in eigen handen moeten houden en de verantwoordelijkheid niet bij de marktpartijen moeten neerleggen.

Evaluatie

Toen wij in mei van dit jaar instemden met de ontwerp-Verklaring van Geen Bedenkingen Windpark Goyerbrug, hebben we ook een motie ingediend ter evaluatie van het volledige proces. Zowel voor- als tegenstanders van het windpark hebben deze motie toen niet gesteund, maar we blijven erbij dat dit een noodzakelijk leermoment zou moeten zijn. 

Windfonds

Het Windfonds is nog niet uitgewerkt, de financiële zekerheid is onduidelijk en bewoners hebben laten zien dat er nog veel vragen zijn. Wij kunnen nu niet met dit project instemmen. We hopen dat het debat van dinsdag 1 oktober een stevig en eerlijk debat zal zijn en dat de andere raadsleden een wijze beslissing zullen nemen. Als wij in de raad aanwezig zouden zijn, zouden wij pleiten voor uitstel. 

Reactie

Na het debat kan de fractie van Houten Anders! niet anders concluderen dan dat wij TEGEN het raadsvoorstel zijn. 
We zijn erg teleurgesteld in de beantwoording van vragen door de wethouder. Zij heeft onvoldoende toegezegd om met deze gang van zaken in te kunnen stemmen. Uiteraard mochten wij niet stemmen, maar wij vinden het belangrijk dat u weet hoe wij zouden hebben gestemd. 

Meer informatie

Raadsagenda met stukken en meer van 1 oktober 2019  

Videoverslag

Volg ons