Wie is Houten Anders!

Met iedereen, voor iedereen, samen!

Houten Anders! is een lokale partij die, in tegenstelling tot veel lokale partijen, niet ontstaan is als protestpartij. Om de politiek aantrekkelijk te maken slaan wij een brug tussen de burgers en de gemeenteraad. “Constructief en oplossingsgericht samenwerken”. Onze visie is dat de inwoners en ondernemers van onze gemeente actief mee kunnen en mogen denken over wat op gemeentelijk niveau speelt. De gemeente is er immers voor haar inwoners en niet andersom. Houten Anders!  biedt op diverse manieren een platform om inwoners en ondernemers de mogelijkheid te geven hun stem te laten horen. Onze fractievergaderingen zijn altijd openbaar. Via diverse media zoals de website, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube en lokale/regionale kranten houden wij onze achterban op de hoogte. Daarnaast wordt de website als centraal informatiepunt ingezet.

Inspraak en betrokkenheid door de burgers staat voor Houten Anders! hoog in het vaandel.

De rol van de gemeenteraad moet wat Houten Anders! betreft beperkt blijven tot kaderstellend en controlerend.

Wij willen dat iedereen zich “thuisvoelt ” in Houten. Hier zetten wij ons met volle overtuiging voor in. In ons verkiezingsprogramma 2018-2022 leest u onze ideeën voor de komende 4 jaar, waarbij de horizon van het programma op diverse punten verder reikt dan deze periode. In het huidige economische- en politieke speelveld is het haast onmogelijk vaste beloftes te doen in een verkiezingsprogramma dat 4 jaar houdbaar is. HA! vindt het daarom belangrijk vooral te beschrijven hoe ze bij gewijzigde omstandigheden tot bepaling van haar standpunten komt.

Houten Anders! wil de komende periode bestuursverantwoordelijkheid dragen om zo direct invloed op het te voeren beleid te kunnen uitoefenen.

Daar waar inwoners, ongeacht hun leeftijd of afkomst, niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen moeten ze daarbij geholpen worden.

Het bestuur van “Houten Anders!”