Skip links

6 maart 2018

Wees open en duidelijk!

De posters hangen, de advertenties verschijnen, de debatten volgen, de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 komen eraan. De kleuren zeggen niet zo veel, de foto’s ook niet echt en de inhoud van de verkiezingsprogramma’s lijkt ook al erg veel op elkaar. “Tsja, wat valt er eigenlijk te kiezen?”, hoorde ik deze week een vrouw verzuchten, al staande voor het grote aanplakbord op het Oude Dorp. 

Afval scheiden en windmolens 

Ik zette mijn boodschappen in de auto en begon een gesprek. We waren het al gauw eens dat het in Houten best wel goed gaat, maar toen stak ze van wal over tal van soms bekende ergernissen: de windmolens, de leegstaande winkels, woningnood, plastic afvalscheiding en veiligheid. Diverse onderwerpen met toch een gezamenlijk kenmerk: Wie beslist op welk moment waarover en welke afwegingen maakt men op het gemeentehuis? 

Waarom horen we pas achteraf wat er besloten is en waarom voel ik mij niet meer betrokken als ik halverwege het proces pas geïnformeerd wordt en het gevoel krijg dat mijn mening er niet meer toe doet? 

Betrek ons!

Dat kan Anders! Maak het alstublieft inzichtelijk! Informeer ons, betrek ons bijtijds, het liefst vooraf over de plannen, maak ons deelgenoot. Vertel ons welke visie en doelstellingen Houten nastreeft en wij kunnen als inwoner begrijpen of er wel of niet iets te kiezen valt. Zeg ons waar we staan en waar wij naartoe willen. Wees helder als het gaat om duurzaamheid, wonen en energie. Vertel daarover en dan zal blijken dat wij dit als Houtenaren zullen steunen. De autodeur ging open en ze riep nog even: “Met even praten maak je elkaar veel duidelijk! Gemeente, wees open en duidelijk! Ik wil dat onze mening er toe doet!” 

Betrokken

Onder de bomen staande dacht ik ook nog even aan de woorden van Martijn Steenman, een oprechte betrokken Houtense ondernemer. Hij gaf aan dat hij het Oude Dorp zou willen verfraaien door met verlichting de bomen ook ’s avonds te tonen. Hij vertelde moedeloos te worden van het vergunningstelsel en voelde geen medewerking en steun voor zijn ideeën. 

Even later bracht ik de boodschappen bij mijn moeder. Ze woont dichtbij het Oude Dorp, slechts een straat verder. Moeilijk ter been en met een rollator verplaatsend. Ze wil graag zelf naar het Oude Dorp lopen, maar de ongelijke stoeptegels en de te smalle onveilige doorgangen belemmeren haar. 

Dat moet toch anders kunnen?! 

We zijn het eens, het gaat goed! En het kan nog beter, het kan Anders! 

Mede namens het hele team van Houten Anders!,

John van Wijngaarden

Volg ons