Skip links
Kooikerspark-Houten-Noord

11 december 2019

Water en Rioleringsplan 2020-2023: Auto wassen op straat… Mag dat? 

Wist u dat veel putten op straat het water afvoeren naar de sloot en niet naar de rioolzuivering? Op dinsdag 10 december debatteerde de raad kort over het Water en Rioleringsplan 2020-2023. We konden het kort houden, omdat de plannen goed in elkaar zitten.

Wij maakten ons sterk voor een goede communicatie over de plannen en situatie in de wijken, zodat alle Houtenaren en Houtenezen weten hoe we in Houten met ons riool en de waterafvoer omgaan. De toezegging van de wethouder om inwoners te informeren over de plannen en het autowassen op straat kon op veel steun van andere partijen rekenen. 

Betoog in de raad

In de gemeenteraad heeft Wayne Wilson ons standpunt over het Water- en Rioleringsplan op de volgende manier verwoord:

Geachte voorzitter, leden van de raad, inwoners van Houten en andere belangstellenden. 

Nederland is een land van water en bekend om zijn eeuwenlange strijd tegen het water. Ook in Houten moeten we ons best doen om droge voeten te houden. Het Water- en Rioleringsplan dat voor ons ligt, bevat goede stappen hiertoe en zet de juiste prioriteiten. We zijn tevreden met de inhoud van het plan, ondanks de hoge kosten. Complimenten voor de ambtenaren die aan dit plan hebben gewerkt. 

Wij maken ons zorgen over de wijze waarop mensen geïnformeerd zijn over dit plan en de waterkwaliteit. Nog steeds zien we mensen hun auto wassen op straat, waar het vieze water via de put in de sloten loopt. Wij zijn dankbaar voor de toezegging dat hier nog extra over gecommuniceerd zal worden. 

We zijn geschrokken van de forse stijging van de rioolheffing over de komende jaren. We zien deze stijging als noodzakelijk en verklaarbaar. Toch is een stijging van 27% veel geld. Gelukkig heeft de wethouder zich voorgenomen de kostenstijging helder uit te leggen aan Houten.

Wij rekenen erop dat in de communicatie duidelijk wordt waar de stijging vandaan komt en waar het geld voor gebruikt wordt. Een heldere communicatie kan inwoners motiveren om mee te denken en mee te helpen onderdelen van het plan uit te voeren. 

Mede op verzoek van Houten Anders! is dit raadsvoorstel naar de debatraad gebracht. Wij vinden het niet ideaal om een bijpraatavond te hebben op dezelfde avond van de RTG. Een correcte voorbereiding wordt dan lastig, vandaar ons verzoek tot een debat. Uiteindelijk zijn we zeer tevreden met de toezeggingen van de wethouder naar aanleiding van de RTG en kunnen wij ons vinden in het raadsvoorstel. 

Reactie

In de loop van 2020 worden de eerste projecten volgens deze plannen uitgevoerd. Alle documenten, het debat en andere onderwerpen die dinsdag 10 december 2019 op de agenda stonden, zijn online terug te vinden. 

Stemgedrag

Houten Anders! stemde VOOR het Water en Rioleringsplan 2020-2023.

Meer informatie

Raadsagenda en voorstellen van 10 december 2019

Videoverslag 

Volg ons