Skip links

12 januari 2021

Vragen over Burgerpanel Parkeerbeleid

Op dinsdag 12 januari stelde Houten Anders! vragen over het burgerpanel parkeerbeleid van de gemeente Houten. Het college heeft in een raadsinformatiebrief van 15 juli geschreven dat zij eerst het gesprek zou voeren met de gemeenteraad over de mogelijke keuzes in het parkeerbeleid. Pas daarna zou zij de participatie organiseren met inwoners. Nu lijkt het college via het Burgerpanel al te communiceren dat de gemeente Houten overgaat op betaald parkeren.

Zover is het nog lang niet! Het is voor de gemeenteraad nog helemaal niet duidelijk waarom betaald parkeren een goede keuze is. De onderzoeken die dit voorstellen moeten nog besproken worden.  

De gemeenteraad moet formeel zelfs nog opdracht geven voor nieuw parkeerbeleid. Het Burgerpanel komt dan ook veel te vroeg en dat heeft de wethouder ook toegegeven tijdens de raadsvergadering van 12 januari. Het college brengt hiermee haar eigen plannen in gevaar. Omdat het hele proces veel vragen oproept bij de fractie van Houten Anders!, stelden wij een aantal mondelinge vragen tijdens het vragenhalfuur in de gemeenteraadsvergadering van 12 januari:

1) Hoe past het geschetste plan van 15 juli bij het Burgerpanelonderzoek ‘Parkeerbeleid’ dat u onlangs bent gestart?

2) Waarom heeft u er van af gezien om de keuzemogelijkheden eerst met de gemeenteraad te bespreken, zoals u dat in uw brief van 15 juli wel heeft aangekondigd?

3) Wanneer deelt u de discussienota van Goudappel Coffeng en de resultaten van het Burgerpanelonderzoek met de gemeenteraad?

De wethouder gaf aan dat er inderdaad verwarring is veroorzaakt door het college. Dit was niet zo gepland. Het heeft te maken met de planning en vertraging van de Ruimtelijke Koers, want men had eigenlijk verwacht dat de startnotitie Parkeervisie nu wel door de gemeenteraad zou zijn goedgekeurd. Door de wijziging van de planning wordt de startnotitie Parkeervisie binnenkort pas in de gemeenteraad besproken. Daar wordt ook het participatietraject besproken en kan de raad invloed hebben op het proces. Daar worden ook de eerste resultaten van het Burgerpanel gepresenteerd. De raad is al geïnformeerd over het rapport van Goudappel Coffeng en is te vinden in de bijlage Mobiliteit (pdf) van de Ruimtelijke Koers.  

De andere vragen die wij hebben, laten wij liever schriftelijk beantwoorden. Wij kijken uit naar de beantwoording ervan.

Meer informatie:

Klik hier voor onze schriftelijke vragen.

Klik hier voor een videoverslag van de raadsvergadering. 
U kunt de beantwoording van de vragen terugkijken tussen 17:11 en 21:25

Volg ons