Skip links

27 oktober 2020

Visie Groen en Biodiversiteit

Op dinsdag 27 oktober werd in de gemeenteraad de Visie Groen en Biodiversiteit besproken in de eerste Houtense digitale raadsvergadering. Houten Anders! had de eer om als eerste een amendement in te dienen in een raadsvergadering via Teams.

Dankzij ons amendement wordt de visie net zo lang geldig als de Ruimtelijke Koers (als die later dit jaar door de raad wordt aangenomen) en wordt de visie tussentijds samen met betrokken inwoners geëvalueerd. Op die manier kunnen we er van uit blijven gaan, dat groen en biodiversiteit bij elk ruimtelijk project belangrijk blijven, zeker met de aangenomen motie die opriep om bij elk ruimtelijk plan een paragraaf te wijden aan de impact op het groen en de biodiversiteit.

De visie kwam tot stand in een uitgebreide samenwerking met betrokken inwoners, die ook tijdens de uitvoering van de visie betrokken blijven. 

Wayne Wilson heeft ons standpunt over de visie op de volgende manier verwoord tijdens deze raadsvergadering:

Geachte aanwezigen, Voorzitter,

Voor ons het uitvoeringsprogramma 2020-2021 waarin opgenomen de projecten ter verbetering en uitbreiding van het groen en de biodiversiteit. 

Houten Anders juicht dit programma toe en is blij met het moment van verschijnen. Juist nu is het belangrijk helder te zijn over hoe wij als gemeente om willen gaan met onze ambitie om meer, beter en verbonden groen te realiseren. 

 Het betreft een visie voor de periode 2020 tot 2030 maar wat ons betreft is  het gewenst deze periode gelijk te laten lopen met onze ruimtelijke koers en dus te verlengen tot 2040. Daarmee kunnen wij duidelijke kaders stellen voor de wijze waarop wij de ruimte beheren en ontwikkelen en ook hoe wij onze toekomst zien. 

Alle complimenten voor de klankbordgroep en vooral ook naar Jacco Hoogewoud persoonlijk voor zijn persoonlijke bijdrage aan deze visie. De passie en gedrevenheid waarmee hij tijdens het Ronde Tafelgesprek insprak spreekt ons aan.  

Wij hopen dan ook dat deze groep verbonden blijft aan de realisatie van deze visie. Heel graag praten wij verder met hen over het aanstellen van een stadsecoloog en ook over het benoemen van een icoon.  

Dit stuk, en daarmee onze gemeente, vraagt om een aansprekend boegbeeld. 

Benoem een vlinder; hoe toepasselijk bij Houten.  

Zullen we gaan voor de Argusvlinder? Of toch liever een oranjetipje? 

Er wordt een budget beschikbaar gesteld in het kader van de ruimtelijke koers voor de uitvoering en voor de communicatie. Houten Anders! vindt deze communicatie heel erg belangrijk en hoopt dan ook dat alle meedoeners, meedenkers en meeweters goed geïnformeerd blijven. 

Wij zijn heel nieuwsgierig hoe het college vorm gaat geven aan deze informatiestroom. 

Laten we het snel eens worden over de indicatoren, doelstellingen, rollen en daarmee onze prioriteiten. Maak het proces transparant en zorg er voor dat iedereen weet wat ons gezamenlijke streven is. 

Kortom; wij delen de passie van onze wethouder en zien de gewenste verbindingszones  als een mooie metafoor voor de verdere groei van Houten.

 

Houten Anders! stemde VOOR de Visie  Groen en Biodiversiteit.

VOOR het amendement ‘Verlening en Evaluatie’

VOOR de motie ‘extra paragraaf in toekomstige ruimtelijke ordeningsplannen.’

TEGEN de motie weidevogelgebieden

Meer informatie:
Klik hier voor de visie, amendementen, moties en meer.

Klik hier voor een videoverslag van de raadsvergadering.

Volg ons