Skip links
Verkiezingsmarkt_Castellum_2022

13 maart 2022

Houten Anders! op de verkiezingsmarkten

De laatste weken voor de gemeenteraadsverkiezingen worden altijd gekenmerkt door allerlei activiteiten. Zo zijn er verkiezingsdebatten geweest, georganiseerd door verschillende organisaties en wordt er in deze periode druk geflyerd door alle partijen. Maar ook zijn in deze periode altijd de verkiezingsmarkten. Dit is dé plek waar inwoners informatie kunnen halen over de politieke partijen en hun standpunten en met de mensen van deze partijen in gesprek kunnen gaan over wat zij belangrijk vinden. Dit jaar waren er verkiezingsmarkten in ’t Goy, Schalkwijk, Het Oude Dorp, Castellum en Het Rond. En uiteraard was Houten Anders! hier met een groot team aanwezig.

’t Goy en Schalkwijk

De eerste verkiezingsmarkt was gepland In de kleine kernen. Het feit dat het carnavalsweekend was en het begin van de voorjaarsvakantie hielp waarschijnlijk niet mee om de mensen naar De Ploeg en De Wiese te trekken. De opkomst was enigszins teleurstellend. Desalniettemin hebben we goede gesprekken met een aantal inwoners gehad. Wat vooral opviel was dat inwoners zich niet altijd gehoord voelen door de Houtense politiek en dat er niet altijd voldoende aandacht is voor de dorpen van Houten. Als het aan Houten Anders! ligt gaat daar iets aan gebeuren de komende vier jaar. Houten Anders! wil de kleine kernen graag een stem geven via zogenaamde dorpstafels geven, waarin de inwoners zich verenigen en met een gezamenlijke stem kunnen spreken. Meer daarover vindt u in ons verkiezingsprogramma.

Oude Dorp en Castellum

De verkiezingsmarkten vorige week in het Oude Dorp en Castellum vonden plaats onder een heerlijk zonnetje. Er waren dan ook veel mensen op de been. In het Oude Dorp werd vooral gevraagd naar de plannen voor het Plein, waarvoor natuurlijk net de Visie Oude Dorp is vastgesteld. Veel vragen ook over autoverkeer en onveilige verkeerssituaties. En zowel in het Oude Dorp als in Castellum werd vaak gevraagd wat we nu de afgelopen vier jaar bereikt hebben. En mensen waren dan soms best positief verrast over wat we gepresteerd hebben met slechts één raadslid. Zo hebben we een motie ingediend om te zorgen dat slechtoffers van de toeslagenaffaire niet op uitkeringen gekort zouden worden op uitkeringen als ze gecompenseerd zouden worden door het Rijk. Deze motie is door alle partijen gesteund. Ook hoeven horeca ondernemers de komende twee jaar als steuntje in de rug geen leges te betalen dankzij een motie van Houten Anders! Verder is onze motie aangenomen om te onderzoeken hoe de hondenbelasting afgeschaft kan worden en is er op voorspraak van Houten Anders! een lachgasverbod in de APV opgenomen. Het was erg leuk om te zien hoe mensen dan blij verrast waren over wat Houten Anders! in de afgelopen periode heeft bereikt met onderwerpen die heel concreet en tastbaar zijn.

Het Rond

De afsluitende verkiezingsmarkt was zoals altijd op Het Rond. Ook hier waren door het goede weer veel mensen op de been en hadden we weer veel goede gesprekken. Op Het Rond werd ons veelal gevraagd wat Houten Anders! nou onderscheidt van de andere lokale partijen. We hebben uitgelegd dat Houten Anders! een partij is die in tegenstelling tot de andere partijen de samenwerking zoekt. Waar andere lokale partijen vooral goed zijn in het benoemen waar zij het niet mee eens zijn, maar niet met oplossingen komen, is Houten Anders! juist een positief kritische partij. Als we het niet met een andere partij eens zijn, zoeken we naar manieren om wél tot elkaar te komen. Dat is ook de reden dat we als eenmansfractie toch veel bereikt hebben de afgelopen periode. Verder hebben we natuurlijk vooral veel vragen gehad over het woningtekort. We hebben mensen gerust kunnen stellen dat we niet overal hoogbouw willen, maar dat er passend gebouwd moet worden. Dat kan betekenen dat het op sommige plaatsen wat hoger wordt, omdat dit aansluit op wat er al staat en op andere plaatsen zal er lager gebouwd moeten worden omdat de omgeving dit vereist. En uiteraard moeten omwonenden in alle gevallen in een vroeg stadium worden betrokken.

Tijdens de verkiezingsmarkt op Het Rond werd ook een indrukwekkende bijeenkomst gehouden, waarbij verschillende Houtenaren van Oekraïense komaf met emotionele toespraken Houtenaren lieten voelen welk drama zich in Oekraïne afspeelt en dat vrije verkiezingen niet overal vanzelfsprekend zijn.

Uitstekende sfeer en inspirerende gesprekken

Voor alle verkiezingsmarkten geldt in ieder geval dat er een uitstekende sfeer heerste. Allereerst binnen het team van Houten Anders! dat bij alle markten in groten getale aanwezig was en meestal met de grootste vertegenwoordiging van alle partijen. Ook de sfeer met de andere partijen was uitstekend. Dit onderstreept maar weer dat wij een partij zijn die samenwerking belangrijk vindt, maar ook een partij waar andere partijen graag mee samenwerken. En het belangrijkst waren natuurlijk de uitstekende en inspirerende gesprekken die we met inwoners van Houten, Schalkwijk, ’t Goy en Tull en ’t Waal hebben gehad. Soms konden we informatie verschaffen en sommige gesprekken hebben ons aan het denken gezet. Graag praten we ook na de verkiezingen verder met u over wat u bezighoudt in de gemeente Houten. In plaats van een roos of een appel bieden we u graag een luisterend oor. Onze fractievergaderingen zijn openbaar, dus neem gerust contact op als u daar eens bij wilt aanschuiven.

Voor ons is het nu klaar met de campagne en het woord is nu aan u bij de verkiezingen op 16 maart. We willen iedereen oproepen om toch vooral te gaan stemmen en gebruik te maken van uw democratisch recht. Dit is Nederland misschien heel vanzelfsprekend, maar op andere plaatsen niet zover hier vandaan is dat een stuk minder normaal. Wij wensen u veel wijsheid!

Volg ons