Veiligheid

Openbare Orde en Veiligheid

Het gevoel van veiligheid is de basis van onze samenleving. De gemeente, haar inwoners en ondernemers moeten samen zo goed mogelijk zorgen voor de veiligheid. Houten Anders! wil veiligheid stimuleren en in samenwerking met de politie een gerichte aanpak kiezen als antwoord op de toename van woninginbraken en autokraken.

Wel is het zaak niet alleen naar middelen te grijpen, maar ook naar de sociale structuur te kijken om het veiligheidsgevoel te verbeteren.

Houten Anders! ziet meer verbeterpunten tot het scheppen van een veilige woonomgeving.

 • Maximaal benutten van de inzet van gemeentelijk opsporingsambtenaren.
 • Veilige inrichting van de infrastructuur. Samen met bewoners, politie, scholen en gemeente zoeken naar de meest veilige situatie.
 • Optimaliseren van de communicatie en afstemming tussen politie, gemeente, Centrum Jeugd en Gezin en Welzijn.
 • Optimaliseren van de openbare verlichting, door bijplaatsen van verlichting op “donkere plekken” en het goed onderhouden van bestaande verlichting.
 • Terugdringen van te hard rijden in 30 km- zones en op de rondweg.
 • Structurele controle op de juiste fietsverlichting.
 • Aanpak van drugsbeleid en toezicht op handhaving.
 • Cameratoezicht om de opsporing van gemeentegrensoverschrijdende criminaliteit te bevorderen.

Daarnaast blijft de informatievoorziening rondom projecten als Veilig Houten, Waaks en Burgernet, noodzakelijk.

Verkeer en Vervoer

Houten is een grotendeels uitgegroeide forensengemeente, waarbij de inrichting van de infrastructuur een grote invloed heeft op de leefbaarheid in onze gemeente.

Op het gebied van infrastructuur zet Houten Anders! zich in voor:

 • Een goede verkeersveilige bereikbaarheid van alle kernen voor elke verkeersdeelnemer.
 • Een fietsveilige gemeente waar Houten haar vooruitstrevende positie weet te handhaven en versterken.
 • We zijn trots op Houten Fietsstad 2018. Maar ook de voetganger/wandelaar moet niet vergeten worden. Er zijn nog genoeg plekken waar qua veiligheid (verlichting en kwaliteit trottoir) en toegankelijkheid (aanwezigheid trottoir, overhangende struiken, op- en afrit voor wandelwagens en rolstoelen) wat te verbeteren valt.
 • Terugdringen en handhaven van te hard rijden in 30 km. zones.
 • Actief knelpunten beleid, zoals verbetering van de infrastructuur bij kruisingen van auto en voetgangers/fietsers.
 • Optimalisering van de infrastructuur voor minder validen.
 • Goede doorstroming op de rondweg. Met extra aandacht voor de snelheidsverschillen en het op grote schaal negeren van rood licht.
 • Daar waar zich problemen voordoen met te hard rijden dient de gemeente te monitoren met het plaatsen van een speedvisor (snelheidsmeter). Op deze manier kunnen problemen in kaart worden gebracht. Vervolgens kunnen in overleg met de inwoners afspraken worden gemaakt over mogelijke maatregelen.

 

Enkele concrete knelpunten waarvoor wij ons gaan inzetten:

 • Fietsoversteek bij parkeergarage Albert Heijn;
 • Situatie Action/Praxis waarbij het verkeer van de Maat de Koppeling oprijdt;
 • Fietsoversteek Schalkwijkseweg;
 • Voetpaden/fietspaden die moeilijk te bewandelen en berijdbaar zijn door boomwortels;