Skip links

Teleurstelling over uitstel besluitvorming zonnevelden

In de raadsvergadering van 17 juni lag een raadsvoorstel “Nieuw beleidskader Zonnevelden” voor.

Houten Anders! hield tijdens de vergadering het volgende betoog:

Geachte voorzitter, raadsleden en belangstellenden,

Houten Anders! is erg blij met het voorgestelde beleidskader zonnevelden, zoals voorligt in dit raadsvoorstel. Met dit voorstel, zo zei de wethouder tijdens de RTG, willen we toe naar een meer kwalitatief gestuurd kader. Dit puntensysteem hebben wij, zo sprak de wethouder, goed gejat van de buren uit Wijk bij Duurstede.
Leren van anderen – daar kunnen we alleen maar achter staan. Complimenten aan de wethouder hiervoor. Financiële Deelname is het aspect dat ook voor onze fractie zwaar telt. Wij werkten daarom in eerste instantie actief mee aan de motie van de SGP om deze aan te scherpen. De uiteindelijke motie is wat ons betreft echter te ver doorgeschoten. In plaats van sterkere eisen tot lokaal eigenaarschap, is de motie ontaard in het uitsluiten van groepen lokale initiatiefnemers, zoals lokale ondernemers. Dat is wat ons betreft onacceptabel. Ook een lokale ondernemer kan een goed plan, inclusief lokale participatie en deelname, ontwikkelen. Wij vragen ons zelfs sterk af of het wel is toegestaan om initiatiefnemers op deze wijze uit te sluiten en zijn benieuwd naar de mening van de wethouder hierover.

Na vergunning van alle 55 hectare (eventueel met een beperkte marge) is het goed om het puntensysteem technisch te evalueren. Als alle velden een aantal maanden actief zijn, is het ook goed om de punten zelf op kwaliteit te evalueren. Daarom hebben wij actief meegewerkt aan de motie met D66. Op deze manier kunnen we de processen monitoren en verbeteren.

De energietransitie is belangrijk voor iedereen. Met dit beleidskader doen we het op een gedegen, constructieve en passende manier voor Houten.

Houten is uniek, daarom is Houten Anders!

Voorafgaand aan de raadsvergadering werd nog duidelijk dat het amendement van de SGP, dat 51% coöperatief financieel eigenaarschap wil verankeren in de beoordelingscriteriacriteria, in strijd is met verschillende wetgeving. Hierover waren alle fracties voorafgaand aan de vergadering geïnformeerd.

Tijdens het debat heeft Houten Anders! hier de visie van de wethouder op gevraagd. De wethouder wist helder uit te leggen dat het amendement in strijd is met een aantal wetten, waaronder de Wet op de Ruimtelijke Ordening en Europees Aanbestedingsrecht. De burgemeester vroeg zich dan ook hardop af of het amendement om deze reden niet vernietigd zou gaan worden.

De SGP stelde vervolgens voor om het besluit over het amendement aan te houden tot de raadsvergadering van 8 juli, zodat zij het amendement door juristen konden laten toetsen. Dit betekent een uitstel van 3 weken. Omdat er nu al partijen zijn die in een langdurig aanvraagtraject voor SDE-subsidie zitten, is elk uitstel van de besluitvorming onwenselijk. Houten Anders! heeft dit ook aangegeven en ook door de wethouder werd dit nog aangestipt. Desondanks heeft de raad besloten de besluitvorming aan te houden tot 8 juli.

Houten Anders! is hier teleurgesteld over omdat klip en klaar is dat het amendement in strijd is met geldende wetgeving. Dit is door de wethouder duidelijk uitgelegd. Gevolg is dat nu kostbare tijd
verloren gaat voor een aantal partijen die al plannen hebben klaarliggen voor de aanleg van zonnevelden. Zij zien deze plannen nu in gevaar komen, omdat door dit uitstel de termijn voor subsidieaanvraag mogelijk niet gehaald wordt. En dit kan toch niet de bedoeling zijn.

Meer informatie

Amendement Nieuw beleidskader zonnevelden lokaal eigenaarschap SGP CDA PvdA CU ITH GA GroenLinks

Volg ons