Skip links
Transparant

Houten Anders! wil een politiek die voor alle Houtenaren navolgbaar is. Het moet duidelijk zijn welke beslissingen worden genomen in de Houtense politiek, waarom en hoe. Transparante besluitvorming vereist dat informatie altijd toegankelijk en tijdig beschikbaar is.

Communicatie over het proces én het delen van informatie zijn noodzakelijk om als inwoner het besluitvormingsproces op een betrokken wijze te kunnen volgen en te beïnvloeden. Daarvoor moet u kunnen begrijpen waarom bepaalde keuzes worden gemaakt en hoe zij worden gemaakt. Wij zijn er van overtuigd dat een transparant proces en toegankelijke informatie bijdragen aan vertrouwen in de lokale democratie.

Bovendien denken wij dat transparantie de lokale democratie verbetert. Politici worden immers meer aanspreekbaar op de keuzes die zij maken, als u weet op welke informatie zij zich baseren. Zij worden in een transparant systeem uitgedaagd het beste van zichzelf te geven en keuzes te maken op basis van de inhoud en lokale inbreng van betrokken inwoners. 

De andere kernwaarden van Houten Anders! zijn lokaal en betrokken. Lees er meer over door er op te klikken of lees hieronder hoe wij ons hebben ingezet voor een transparante politiek.

Transparant

Volg ons