Skip links

2 augustus 2021

Tijdelijke huisvesting van De Velduil

Houten Anders! stelde schriftelijke vragen over de tijdelijke huisvesting van De Velduil. De locatie aan de Eggeveld zal opnieuw worden gebouwd, zodat er voldoende ruimte ontstaat voor de fusieschool en deze op de toekomst is voorbereid. Vanzelfsprekend moet er dan tijdelijke huisvesting worden geregeld en het liefst zo dicht als mogelijk bij de locatie van de voormalige basisschool De Brug aan de Beverakker. Wij begrijpen die wens van het schoolbestuur heel goed.

De voorgestelde locatie aan de Hazenakker, pal naast de Dassenburg, heeft ons echter een beetje verrast. Er is relatief weinig ruimte voor noodlokalen en dus werden er noodlokalen van twee verdiepingen hoog voorgesteld. Het grasveld achter de Dassenburg leek ons een veel logischere locatie met voldoende ruimte. De tijdelijke huisvesting wordt in het eerste kwartaal van 2022 in gebruik genomen.

Eerder dit jaar stemde de gemeenteraad al in met de financiering van de nieuwe school aan het Eggeveld.  Daarin is ook geld gereserveerd voor de tijdelijke noodlokalen. Op 30 maart 2021 was er een online informatieavond met de wijkbewoners, vertegenwoordigers van de school en de gemeente onder leiding van een bouwkundig adviseur van Sygma Adviseurs om de plannen voor de tijdelijke huisvesting te bespreken. 

Vragen

Een aantal omwonenden heeft hun zorg uitgesproken over de verkeersveiligheid, parkeerdruk en de overlast die de noodlokalen kunnen veroorzaken. Houten Anders! vraagt zich af hoe zo’n beslissing tot stand komt en of er wel voldoende onderzoek is gedaan naar mogelijkheden elders in de wijk of in andere wijken van Houten. Is er wel voldoende rekening gehouden met omwonenden? Ook hebben we nagevraagd of de noodlokalen echt weg zullen worden gehaald als basisschool De Velduil deze niet meer gebruikt. De situatie moet onder alle omstandigheden tijdelijk zijn en tijdelijk blijven. 

Antwoorden

Het college heeft onze vragen uitgebreid en helder beantwoord. Zij deed onderzoek naar de verkeersveiligheid, houdt rekening met de verkeersstromen en de parkeerdruk en heeft de alternatieven tegenover elkaar afgewogen. Het schoolbestuur zal zich inzetten om de overlast tot een minimum te beperken. Zo worden leerkrachten gevraagd om hun auto’s verder in de wijk te parkeren om de druk op de wijk uit te smeren.

Omwonenden werden betrokken in twee bewonersavonden. Het college heeft vanwege onze vragen het verslag van de eerste avond (pdf) gedeeld.

Op 5 juli heeft zij de omwonenden een alternatief geboden, waarmee zij tegemoet lijkt te komen aan de wensen van de omwonenden. Het college stelt voor om vier bovenbouwgroepen onder te brengen in de vrijgekomen ruimten van MFA Limes. Daarmee wordt de tijdelijke huisvesting van De Velduil minder hoog en zal er minder verkeer op hetzelfde moment door de Akkers gaan. 

We zijn zeer tevreden met de manier waarop het college samen met het schoolbestuur is blijven zoeken naar een alternatief. Omwonenden zien het als een beter voorstel, maar houden zorgen over de parkeerdruk en de verkeersveiligheid.   

We zullen dit nauwlettend blijven volgen om te zien of het in de praktijk ook werkt zoals het college dat nu voorstelt.

Meer informatie

Schriftelijke vragen – Tijdelijke Huisvesting De Velduil (pdf)

Beantwoording schriftelijke vragen – Tijdelijke huisvesting De Velduil (pdf)

Verslag bewonersavond 30 maart (pdf)

Volg ons