Skip links
Onze motie 'gedupeerden belastingdienst' met een enveloppe van de belastingdienst

1 december 2020

Gemeenteraad staat naast de Houtense gedupeerden van de Belastingdienst

Op dinsdag 1 december zette Houten Anders! de kinderopvangtoeslagaffaire op de agenda van de Houtense gemeenteraad. De gemeenteraad gaat niet over de Belastingdienst, maar wel over de manier waarop de gemeente omgaat met gedupeerde inwoners. Wij stelden tijdens het vragenhalfuur een aantal vragen aan wethouder Bos over de manier waarop gedupeerde inwoners kunnen rekenen op de gemeente. Wij dienden vervolgens twee moties in: een motie die het college opriep om deze gezinnen waar mogelijk te helpen en een motie die het college verzocht om de kerstuitkering niet te verrekenen met inkomensondersteuning.

Wij zijn erg blij met de unanieme steun voor beide moties!

Maatwerk 

Als je ooit onterecht beschuldigd bent van iets wat je nooit deed kun je je misschien voorstellen hoe het voelt. Tegelijkertijd, als die ander de overheid is, waar kun je dan nog terecht? Nu de gevolgen van de onmiddellijke terugvordering zichtbaar worden en duidelijk is dat de Belastingdienst zo ontzettend heeft geblunderd, willen we dat de gemeente naast deze inwoners gaat staan. Niet alleen om het vertrouwen te herstellen, maar ook om het herstel van deze mensen te versnellen. We zijn blij dat de wethouder onze motie oppakt als een oproep om te gaan doen wat hij kan.

Wij vroegen hem om: 

  • Gedupeerden actief te wijzen op de hersteloperatie van de Belastingdienst;
  • Met elk gedupeerd gezin te kijken wat er nodig is om problemen die zijn ontstaan door de terugvordering te verzachten met extra aandacht voor de kinderen in het gezin.
Kerstuitkering

De Belastingdienst moet nog veel uitzoeken om alle gedupeerden terug te geven waar zij recht op hadden en hebben. Dit gaat nog maanden duren en dus heeft de  SP in de Tweede Kamer verzocht om een kerstuitkering, een vergoeding voor het lange wachten.

Met name inwoners die afhankelijk zijn van een uitkering liepen in Houten het risico dat zij (een deel van) dat geld direct moesten inleveren bij de gemeente, omdat het zou worden verrekend met de uitkering. Dat vinden wij niet passen bij een betrokken overheid. De gemeente mag niet afpakken wat de Belastingdienst deze gezinnen schenkt tijdens de kerstdagen in deze uitzonderlijke situatie.

Daarom hebben wij verzocht om:

  • De uitbetaling van 750,- euro door de Belastingdienst aan Houtenaren die getroffenen zijn door de kinderopvangtoeslagenaffaire, op geen enkele manier te verrekenen met de bijstandsuitkering of andere gemeentelijke (inkomens)ondersteuning.

Ook deze motie kon op de unanieme steun van de gemeenteraad rekenen. 

Contact opnemen

Op deze manier heeft de gemeenteraad haar betrokkenheid in deze tijd kunnen tonen bij de gezinnen die door de Belastingdienst als fraudeur zijn aangemerkt en verder niet bekend zijn bij de gemeente. De Belastingdienst geeft de gegevens niet aan de gemeente door. Wij hopen daarom dat getroffenen zich bij de gemeente zullen melden en van zich laten horen. 

Kent u iemand die gedupeerd is door de kinderopvangtoeslagenaffaire van de  Belastingdienst? Laat hen dan contact opnemen met de gemeente.

Meer informatie

Klik hier voor de agenda, de moties en meer.

Klik hier voor een videoverslag van de raadsvergadering.

Volg ons