Skip links
Onze motie 'gedupeerden belastingdienst' met een enveloppe van de belastingdienst

12 januari 2021

Gemeenteraad staat opnieuw naast de Houtense gedupeerden van de Belastingdienst

Op dinsdag 12 januari dienden wij in samenwerking met de Partij van de Arbeid een nieuwe motie in ten behoeven van de gedupeerden van de toeslagenaffaire in Houten. Als reactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie ‘Ongekend Onrecht’ (pdf) heeft het kabinet 30.000 euro toegezegd voor elk van de 9000 gedupeerden. Eerder dienden wij al een motie in op 1 december, om de kerstuitkering vrij te stellen van verrekening met elke vorm van gemeentelijke inkomensondersteuning, vroegen wij ons af of er nu ook zoiets moest worden geregeld voor dit bedrag. 

‘Maatwerk’

De Belastingdienst geeft op haar website aan dat de bijstand niet zal worden aangetast als een bijstandsgerechtigde het bedrag zou ontvangen. Andere inkomensondersteuning wordt er niet genoemd. Wethouder Sander Bos (VVD) reageerde helder op onze vragen. Hij verwacht dat er altijd sprake zou zijn van ‘maatwerk’ bij onze uitkeringsorganisatie Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). Dat betekent dat er per geval bekeken wordt wat passend is. Dit is in deze situatie natuurlijk geen aanbeveling! Het wordt tijd dat deze groep gedupeerde inwoners duidelijkheid krijgt. Samen met de Partij van de Arbeid dienden wij daarop onze motie in, die eveneens opriep om deze alles in het werk te stellen om te zorgen dat het vrijstellen van deze 30.000 euro soepel verloopt. 

Onze motie werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Wayne Wilson, ons raadslid, betoogde: 

Een maand geleden diende Houten Anders! al een motie in en vanavond doen wij dat weer samen met de PvdA.

Wij zijn allemaal met onze gedachten bij de slachtoffers van deze situatie: de getroffen gezinnen van de kinderopvang toeslag-affaire. Wij realiseren ons als samenleving steeds beter dat regels ter bestrijding van fraude vaak de gewone mensen met goede bedoelingen harder raken dan de echte fraudeurs. Na de vrijstelling van de kerstuitkering, pleiten wij vanavond voor vrijstelling van de 30.000 euro compensatie die de Nederlandse Overheid deze gezinnen vergoedt.

De gemeente weet nog steeds niet welke gezinnen het betreft die inkomensondersteuning krijgen. Wij vragen de wethouder opnieuw om deze mensen te vinden, te helpen en te ondersteunen waar dat kan. En rekenen ook op uw steun.

De Belastingdienst communiceert op haar website vandaag dat de compensatie niet van invloed is op de bijstand. Daar kon de wethouder gisteren nog niets over zeggen in een beantwoording van vragen ter voorbereiding op deze motie.

  • Hoe kijkt de wethouder daar nu tegenaan?

Omdat alleen de bijstand wordt genoemd op de website van de Belastingdienst vragen wij ons verder af:

  • Geldt dit dan ook voor andere vormen van inkomensondersteuning, zoals aanvullende bijstand en de U-pas?

Tenzij de wethouder ons vanavond iets anders zegt, vragen wij u vanavond ook deze motie unaniem te steunen, zodat wij opnieuw gezamenlijk naast die inwoners gaan staan die het getroffen heeft.

Meer informatie:

Klik hier voor de aangenomen motie van 12 januari 2021.

Klik hier voor een videoverslag van de raadsvergadering.

Klik hier voor onze eerste moties met betrekking tot de kinderopvangtoeslagaffaire

Volg ons