Skip links

1 oktober 2018

Snelwegen rondom Houten

Vanaf 2020 worden de snelwegen rondom Houten verbreed. Tijdens een 6-jarig project komen er extra rijstroken en worden de kruisende verkeersstromen gescheiden. Stroken groen worden asfalt, in ruil voor minder files en ongelukken op de snelwegen rondom Houten. Bij het complexe project zijn het Rijk, Rijkswaterstaat, de Provincie en de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en Houten betrokken. Eerst worden de groenstroken kaal gemaakt, de huidige geluidswallen worden weggehaald en vervolgens wordt de nieuwe rijstrook aangelegd. De groenstroken en geluidswallen houden het geluid van de snelweg tegen. De verloren groenstroken worden op andere plekken in de provincie terug geplant.

Bewoners van de Koppeldijk en de Waijensedijk maken zich zorgen. Zij hebben al geruime tijd contact met Rijkswaterstaat. Als coördinerende instantie kan Rijkswaterstaat de plannen aanpassen om geluidsoverlast en bouwgeluid te verminderen. De groep bewoners heeft echter nog niet het gevoel dat hun zorgen serieus worden genomen door Rijkswaterstaat. Ondanks het begrip voor hun situatie, hebben zij nog niet de toezeggingen waar zij op hopen, maar ook zegt er niemand ‘nee’ tegen hun voorstellen. Binnenkort moeten alle plannen rondom dit project definitief worden gemaakt. De tijd dringt dus, de bewoners willen duidelijkheid en hebben hun hoop gevestigd op de gemeente Houten. 

Uitgenodigd

De bewoners van de Koppeldijk en de Waijensedijk hebben vandaag alle Houtsense politieke partijen uitgenodigd voor een uitgebreide presentatie over hun gesprekken met Rijkswaterstaat en de moeite die het hen kost om gehoord te worden. Zij hebben een beroep gedaan op de politiek, met name op de wethouder, om hun zorgen serieus te nemen. De middag werd afgesloten met een rondleiding over de koppeldijk, waar de raadsleden hebben kunnen ervaren hoe dicht bewoners op de snelweg wonen, hoeveel geluid er nu al is en welke gevolgen de plannen en werkzaamheden gaan hebben. 

Presentatie van bewoners over de snelwegen rondom Houten.
Politici uit Houten luisteren aandachtig naar de presentatie en stellen vragen over de plannen aan de snelwegen rondom Houten.

Met de verkeerde mensen…

HoutenAnders! begrijpt deze bewoners heel erg goed. Deze groep Houtenaren vraagt de gemeentepolitiek om mee te denken en te helpen om wél tot afspraken met Rijkswaterstaat te komen. De wensen zijn heel redelijk: overlast verminderen tijdens de bouw en maatregelen treffen die na de bouw maken dat het snelweggeluid verminderd. Zij hebben zelf verschillende ideeën over hoe het Anders! kan. Zij zijn niet tegen de verbreding, maar willen wel graag gehoord worden. 

HoutenAnders! is blij met de positief-constructieve insteek van de bewoners en snapt ook dat het nu vijf voor twaalf is. Dat nagenoeg alle partijen hun belangstelling hebben getoond, laat zien dat de gemeenteraad het serieus neemt, al is haar rol in dit complexe dossier heel beperkt vanwege de Crisis- en Herstelwet. Wethouder Van Dalen (CDA) maakte zich gelukkig ook boos over het feit dat deze bewoners niet met de juiste personen aan tafel lijken te zitten. Hij heeft de bewoners gezegd dat hij hen zo snel mogelijk in gesprek gaat brengen met personen die wél toezeggingen kunnen doen rondom dit project. 

HoutenAnders! juicht dit toe en is gelukkig met het gegeven dat de wethouder zich sterk maakt voor deze groep. Initiatieven als deze, brengen de politiek dichter bij de burger. Complimenten voor dit initiatief! Wij zullen dit kritisch blijven volgen. 

Volg ons