Skip links

18 mei 2021

Schriftelijke vragen over het subsidiebeleid

Houten Anders! stelde op 14 mei schriftelijke vragen over het subsidiebeleid van de gemeente Houten. Als je eenmalig subsidie aanvraagt voor iets dat past bij de doelstellingen van de gemeente Houten, dan is de kans groot dat je subsidie voor je plannen krijgt. Men kijkt daarnaast of je goed over de plannen hebt nagedacht en je goed hebt voorbereid. Als er een redelijke twijfel bestaat of je de plannen wel kunt uitvoeren waar je subsidie voor vraagt, mag het college de subsidie weigeren. Als het college later de indruk heeft dat je de zaken niet op orde hebt of je plannen niet kunt uitvoeren, dan mag de gemeente de subsidie alsnog terugvorderen. Zo simpel is het.  Dit verandert als de subsidierelatie langer bestaat dan 3 jaar. 

Buitenwereld

Als de subsidie al meermaals is verstrekt onder dezelfde voorwaarden dan draagt de gemeente mede zorg voor de continuïteit van de subsidierelatie en de gesubsidieerde activiteiten. Hier heeft de bezwaarschriftenadviescommissie het college op gewezen in hun advies over de abrupte beëindiging van de subsidie van Stichting Buitenwereld. De stichting heeft deze jarenlang ontvangen voor het onderhouden en beheren van de Houtense kinderboerderij en daar veranderde een bestuurswissel niets aan. Een afbouwperiode was het redelijke alternatief voor het stopzetten van de subsidie geweest. 

Het advies liet ook doorschemeren dat de subsidie niet op een correcte wijze was beschikt, waardoor bepaalde voorwaarden niet bekend konden zijn bij de Stichting. Het is dus niet transparant om hen aan die onbekende voorwaarden te houden. Verder stelde de commissie dat het college een redelijke afbouwperiode op had kunnen nemen en de subsidie dus niet zo abrupt had hoeven te beëindigen, omdat het faillissement niet zo snel te verwachten was. De gemeente zou echter geen inzage hebben in de financiën van de kinderboerderij. Dat vindt de fractie van Houten Anders! vreemd, omdat we ons niet kunnen voorstellen dat de gemeente zonder die gegevens subsidie verstrekt. 

Schriftelijke vragen

Houten Anders! heeft naar aanleiding van dit advies gezocht in de subsidieverordening en subsidieregelingen en schriftelijke vragen over het subsidiebeleid gesteld. Opvallend is het, dat er in de regelingen geen onderscheid wordt gemaakt tussen langjarige en eenjarige subsidierelaties. Tijdens dat onderzoek kwam de fractie erachter dat de subsidie aan Stichting Buitenwereld niet was opgenomen in het subsidieplafond. Ook hier stelden we apart schriftelijke vragen over.

Het subsidieplafond wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad. Een college mag niet meer subsidie verstrekken aan een subsidierelatie dan het bedrag dat in het subsidieplafond van een bepaald jaar wordt genoemd. Het maximale subsidiebedrag is dus niet jaarlijks openlijk bekend gemaakt aan de gemeenteraad en de gemeenschap. De gemeenteraad heeft er dus ook nooit over besloten. De fractie vraagt zich af of dit voor meer subsidierelaties geldt. 

Beleidsdoelstellingen

Ook heeft het college kortgeleden de subsidieregelingen aangepast, maar de gevolgen daarvan zijn voor de fractie van Houten Anders! onduidelijk, terwijl de wijzigingen op basis van de Sociale Koers ingrijpend lijken. Hoe groot de impact van deze beleidsdoelstellingen precies is, hebben wij ook gevraagd aan het college. Op die manier worden de gevolgen van het programma Sociale Koers duidelijk inzichtelijk gemaakt.

Ondersteuning

De beantwoording van vragen over het faillissement van Stichting Buitenwereld leverden tijdens de debatten en het Ronde Tafelgesprek een beeld op waarbij verenigingsbesturen in sommige situaties kunnen rekenen op verdergaande hulp vanuit het gemeentehuis. Over deze hulp staat weinig tot niets beschreven in de regelingen. Houten Anders! wil duidelijkheid of dit eenmalig is of ook voor andere verenigingsbesturen beschikbaar is.  

Wij hebben onze schriftelijke vragen over het subsidiebeleid op vrijdag 14 mei ingestuurd aan de griffie van de gemeenteraad en wachten geduldig op een antwoord van het college. Het antwoord verwachten wij uiterlijk op maandag 28 juni 2021, waarna we de antwoorden zullen bestuderen. Als u na het lezen van de vragen wilt reageren, neem dan contact met ons op via onze contactpagina.  

Meer informatie

Gemeentepagina subsidies

Subsidieplafond 2020 (PDF)

Subsidieplafond 2021 (PDF)

Volg ons