Skip links

8 juli 2021

Schriftelijke vragen over het subsidiebeleid

Op dinsdag 6 juli diende Houten Anders! een motie in als gevolg van de antwoorden op onze schriftelijke vragen over het subsidiebeleid. De kinderboerderij blijkt jaren een exploitatiesubsidie te hebben gehad en volgens de wethouder is dit ongeveer €100.000,- per jaar geweest. Deze exploitatiesubsidie stond niet beschreven in de begroting en ook niet in de subsidieplafonds van de afgelopen jaren, omdat het een ander soort subsidie is. De gemeenteraad heeft het daarom nooit eerder kunnen zien en weet ook niet welke voorwaarden er voor die subsidies gelden. Dit blijkt voor meer exploitatiesubsidies zo te zijn en daarom dienden wij een motie in om dit transparanter te maken.

Wethouder Overweg (CU) heeft wat ons betreft voldoende toegezegd om de motie (pdf) in te trekken. Hij heeft ons toegezegd volledig te willen zijn in de informatievoorziening en stelde voor om het subsidieplafond uit te breiden met een overzicht van alle exploitatiesubsidies die de gemeente Houten voor 2022 verwacht te verstrekken. Wij kijken uit naar het resultaat van deze toezegging en verwachten daarmee meer transparantie te hebben bereikt over de wijze waarop de gemeente Houten met belastinggeld omgaat.

Voorwaarden

Wij begrijpen nog niet helemaal wat het probleem kan zijn om voorwaarden die aan deze subsidies verbonden zijn openbaar te maken. In andere gemeenten gebeurt dit erg transparant. Een mooi voorbeeld vinden wij de gemeente West Maas en Waal, de gemeente waar wethouder Bos (VVD) woont en wethouder is geweest. Wethouder Overweg (CU) sprak zijn zorg uit dat het openbaar maken van voorwaarden zou leiden tot ‘beleid maken achteraf’ en dat stemt ons niet gerust. Waarom hij dit zo heeft benoemd, kunnen wij op dit moment alleen maar raden. Natuurlijk willen wij ook niet achteraf beleid maken op een bestaande situatie en we begrijpen niet waarom dat nodig is. Andere fracties vonden het onverstandig om de voorwaarden openbaar te maken, dus daar is nu geen steun voor.

Rekenkamerrapport

Binnenkort komt de rekenkamer van de gemeenteraad met een onderzoek naar het subsidiebeleid in de gemeente Houten. Wij wachten dit onderzoek af om te zien of de aanbevelingen van de rekenkamer in lijn zijn met onze wens voor meer transparantie over subsidies en voorwaarden in de gemeente Houten. 

Met deze lijn hopen wij problemen zoals die ontstonden bij stichting Buitenwereld in de toekomst te voorkomen. Het is een klein stapje, maar wel een effectieve

Meer informatie

Schriftelijke vragen over het subsidiebeleid, bericht van 18 mei 2021

Raadsagenda, raadsvoorstel, moties en amendementen

Videoverslag van de raadsvergadering

Volg ons