Skip links

25 juli 2020

Samen met de jeugd overlast aanpakken

De afgelopen maanden hebben we van diverse inwoners klachten ontvangen over jongerenoverlast op de ‘hotspots’ van Houten. Samen met burgemeester Isabella hebben wij van Houten Anders! het initiatief genomen om één van de hotspots, te weten het voetbalveld aan het Staatsspoor, te bezoeken. De laatste tijd bleek daar een enorme stijging van het aantal klachten. Deze klachten varieerden van geluidsoverlast tot openbaar drugsgebruik, intimidatie en geweld.  

Wij zijn blij dat de gemeente, de politie, de burgemeester en jongerenwerk samen hebben gewerkt en tot een eenduidige conclusie zijn gekomen: er is inderdaad sprake van teveel overlast. Het lijkt erop dat het elk jaar erger wordt en dat steeds meer van de overlast veroorzaakt wordt door een groep jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 18 jaar oud. Dit vinden wij uiteraard zeer vervelend. Vervelend voor de bewoners van de omliggende wijken, maar ook voor de jeugd van Houten. Daar moeten wij als gemeente iets aan doen, en dat is precies de conclusie die getrokken is aan de hand van het onderzoek dat is verricht naar aanleiding van de binnengekomen klachten. 

Foto: Wayne Wilson en burgemeester Isabella in gesprek met buurtbewoners.

 

Op de locatie aan het Staatsspoor is de politie de afgelopen tijd veel te zien geweest. Niet alleen bij onrust, maar ook ter preventie wordt deze locatie al enkele weken meegenomen in de rondes van Politie Houten. Om de overlast daar te beperken zal binnenkort de tafeltennistafel worden verplaatst, verder van de aanliggende huizen af, zodat de omwonenden hopelijk minder geluidsoverlast zullen ervaren. Ook zal de gemeente de dug-out bij het veld weghalen. Deze zal worden verplaatst naar een andere locatie, want ook de Houtense jeugd heeft recht op mooie faciliteiten. De gemeente zal ook zeer zeker gaan kijken hoe wij een geschikte plek voor de jongeren kunnen creëren. Een plek waar zij bij elkaar kunnen komen binnen de normen en waarden van Houten, en zonder omwonenden te storen. 

Inmiddels hebben er al werkzaamheden plaatsgevonden, maar na de zomer volgt er meer. Houten Anders! is trots op dit resultaat. Trots dat wij als gemeente snel en accuraat hebben gehandeld om de hotspots in kaart te brengen en de huidige situatie zo snel mogelijk terug te brengen naar een betere leefomgeving voor omwonenden, waarbij zeker ook oog is voor de Houtense jeugd. Wij vinden het belangrijk om niet alleen problemen te signaleren en te benoemen, maar om ook een oplossing te vinden waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden. 

Wayne Wilson 

Raadslid Houten Anders! 

Volg ons