Skip links

19 januari 2021

De inzet van Houten Anders! in het debat over de Ruimtelijke Koers

“We beslissen op basis van het debat”

Het stelt ons teleur dat wij niet zonder meer kunnen instemmen met de Ruimtelijke Koers, zoals die door het college is voorgesteld. Houten Anders! staat voor veel en duurzaam bouwen voor alle generaties. Wij hadden veel meer van de plannen verwacht en wij hadden ook op andere keuzes gehoopt. Wij beslissen tijdens de debatten van 19, 20 en 21 januari of de Ruimtelijke Koers na aanpassing door de gemeenteraad alsnog onze stem verdient.  

Tijdens de gemeenteraadsvergadering over de Ruimtelijke Koers, maakt de gemeenteraad gezamenlijk een heel nieuw voorstel door amendementen in stemming te brengen over van alles en nog wat.

We hebben nog geen idee welke amendementen donderdag 21 januari door de gemeenteraad worden aangenomen. Het is dus voorbarig om nu al te zeggen dat je voor of tegen bent”

Dat is de conclusie van ons raadslid Wayne Wilson voorafgaand aan de eerste debatavond. Voor Houten Anders! zijn een aantal verbeteringen noodzakelijk om de Ruimtelijke Koers het voordeel van de twijfel te geven. Hieronder noemen wij een aantal belangrijke punten.

Houten-Oost

Houten Oost moet volwaardig meegenomen worden in de Ruimtelijke Koers. We zijn het aan onszelf verplicht om ook deze locatie goed te onderzoeken. Het manifest Houtense Koers moet bij dit onderzoek betrokken worden. Wij blijven erbij dat wij dit een erg geschikte locatie voor woningbouw vinden en het is een gemiste kans dat dit niet eerder grondig is onderzocht.

Bedrijventerrein Doornkade

Het bedrijventerrein aan de Doornkade verdient volgens ons een grondige renovatie, maar woningen horen er niet thuis. Het zou een plek kunnen worden waar nieuwe bedrijvigheid kan worden gecreëerd. Volgens de GGD is het bovendien ongezond om binnen 300 meter van de snelweg te wonen. Ons commissielid John van Wijngaarden, zegt daarover:

“Binnen die grens naast de snelweg huizen bouwen en binnen de Rondweg bedrijven laten staan, dat is de wereld op z’n kop”.

Doorstroming

Het doel om voor de Houtense woonbehoefte te bouwen moet worden gehaald. We vinden dit belangrijk en daar moeten goede plannen voor zijn. Wij dienen een motie in die vraagt om maximaal in te zetten op doorstroming binnen de gemeente Houten en te onderzoeken of de keuzes in de Ruimtelijke Koers wel passen bij de wensen van de belangrijkste groep doorstromers.

Hof van Wulven

Bij het Hof van Wulven zetten wij in op een versterking van het groen in dat gebied. Geen woningbouw, geen sport. Bomen en struiken bieden ruimte aan recreatie en biodiversiteit, kunnen een deel van de uitlaatgassen tegenhouden (zie bron) en verminderen de ervaren geluidshinder van de aangrenzende snelweg volgens de GGD (pdf).

‘Een ruimtelijke koers is een sociale koers’

De Ruimtelijke Koers staat onvoldoende stil bij de sociale gevolgen van bouwen in bestaande wijken, verdichting en hoogbouw. Wij maken ons zorgen over de sociale cohesie in Houten en de gevolgen die deze plannen gaan hebben voor maatschappelijke organisaties die nu gevestigd zijn op plekken die in de Ruimtelijke Koers worden ontwikkeld tot woningen. De maatschappelijke organisaties die nu in oude schoolgebouwen zitten, dragen bij aan sociale cohesie. Zij moeten daarom binnen de Rondweg en het liefst binnen wijken worden gehuisvest, want zij hebben een community-functie. Deze organisaties dragen bij aan de betaalbaarheid van ons sociaal domein. De ruimtelijke keuzes die het college maakt, hebben gevolgen voor de sociale omgang met elkaar. Ons commissielid Axel Eerdman, houdt zich vooral bezig met het sociaal domein en zegt daarover:

“Als het college per se hoogbouw wil realiseren, dan moeten nadelige effecten daarvan minstens worden opgevangen.”

Fiets- en wandelpaden

In Houten kunnen mensen fietsen als een koning, maar wie te voet door Houten gaat, merkt al snel dat wandelpaden onvoldoende ruimte of gemak bieden. Zeker als twee rollators elkaar willen passeren, of kinderwagens, is daar amper ruimte voor. Ons commissielid Ruimte, Bartjan Meier, vroeg daar al eens eerder aandacht voor in een Raadspraat en zegt daar nu over:

“In de Ruimtelijke Koers ontstaat er een kans om dit anders te gaan doen.”

Intrekken

Gelet op de grote hoeveelheid zienswijzen, insprekers, moties en amendementen, zijn wij van mening dat het college het voorstel eigenlijk moet intrekken aan het begin van de raadsvergadering en werk moet maken van een beter plan. Wij betreuren het dat zij dat niet van plan lijkt.

Wij geloven dat Houten uniek is, dat Houten ANDERS is.

Meer informatie

Klik hier voor de agenda van dinsdag 19 januari, het raadsvoorstel en meer.

Klik hier voor de agenda van woensdag 20 januari, het raadsvoorstel en meer.

Voor meer informatie over de ‘Houtense Koers’, klik hier.

Eerdere berichten van ons over de Ruimtelijke Koers:

Volg ons