Skip links

19 januari 2021

Raadsvergadering over de Ruimtelijke Koers – dag 1

Op dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 januari vergadert de gemeenteraad over de Ruimtelijke Koers en is het eindelijk ‘aan de raad’ om zich uit te spreken over deze visie op ruimtelijke ontwikkeling in Houten tot 2040. De fractie van Houten Anders! is kritisch en vindt eigenlijk dat de visie in zoveel punten tekortschiet, dat het niet in de gemeenteraad besproken zou moeten worden. Tegelijkertijd stellen we vast dat het college het plan niet wil terugtrekken om aan te passen, dus dan zullen wij als gemeenteraad gezamenlijk het plan moeten aanpassen om er nog wat van te maken. Wij bepalen ons definitieve standpunt na afloop van het debat op 21 januari 2021. 

Lees ook: Onze inzet bij de Ruimtelijke Koers.

Op de eerste vergaderavond deden alle fracties een eerste statement over de Ruimtelijke Koers en dienden een aantal partijen een motie of amendement in dat zij extra aandacht wilden geven. Andere moties en amendementen worden op woensdag 20 januari besproken. 

Het betoog van Wayne:

Geachte voorzitter, raadsleden, belangstellenden,

De Ruimtelijke Koers. Een document dat met aanhangsels meer dan 1000 pagina’s beslaat. Een document dat na bijna 400 zienswijzen een beetje is aangepast. En een document dat na 36 uur in 8 RTG’s en meer dan 120 insprekers niet meer is aangepast. Waar gesproken werd over “de juiste piketpaaltjes plaatsen”, over “wat is de vraag achter de vraag” en vooral “Dat is aan de Raad”, maar waar weinig duidelijkheid werd gegeven over de keuzes die dit college heeft gemaakt. Daarna volgden nog meer dan 4000 handtekeningen voor het referendum en een fantastisch Houtens Manifest dat met hun inbreng een groot deel van dit debat zal bepalen. Dit dossier leeft in de Houtense samenleving en daar moeten we als raad wat mee doen. 

Voorzitter, we bespreken voor de Ruimtelijke Koers bijna 80 moties en amendementen, omdat het ‘aan de raad’ was. Dank voor het vertrouwen, maar wij zijn geen stedenbouwkundigen. Hoe is het mogelijk dat een raadsbesluit met zoveel aanpassingen en aanvullingen vanuit de raad niet schoorvoetend door het college wordt teruggetrokken?  

Waarom blijven we nu zitten met een raadsvoorstel dat met alle moties en amendementen aan elkaar hangt van knip- en plakwerk? Hoe weten we nu nog waar we straks uiteindelijk een totaalbesluit over nemen? Hoe weten de inwoners van Houten waar ze straks voor naar de stembus gaan? 

Wat ons betreft is het een groot falen. Het college heeft niet geluisterd en houdt het bij de huidige versie van de Ruimtelijke Koers. Het college had altijd kunnen kiezen om het raadsvoorstel terug te trekken; dat had het college gesierd! Met zoveel moties en amendementen is een raadsvoorstel toch bewezen niet geschikt om in stemming te brengen? Dit gevoel wordt versterkt door de aanpassingen die door de coalitiepartijen zélf zijn ingediend. Hoe is het mogelijk dat dit dossier nog gewoon op de agenda staat? Een trieste conclusie dat blijkbaar de coalitie zelf totaal geen eenheid is en nu ieder zijn eigen saus over dit dossier probeert te gieten. 29 van de moties en amendementen komen vanuit de coalitiepartijen. 

Zo’n groot dossier. Zoveel aanpassingen. Een referendum met een vastgestelde datum. De druk op de raads- en commissieleden was groot in de maanden november en december. De werkdruk is in januari compleet uit de hand gelopen. Niet alleen extra avonden, maar hele weekenden zijn besteed en dat in een tijd waarin onderling overleg tussen partijen niet natuurlijk kan verlopen. Dankzij corona zijn we gedwongen om alles via telefoon, app en email te doen. Dat we dit dossier vandaag met zijn allen überhaupt kunnen behandelen, is een enorme prestatie en complimenten aan alle raads- en commissieleden en de ondersteunende griffie die zich met volle overgave op dit dossier hebben gestort. 

We zitten met een groot probleem. We moeten door. We kunnen het niet maken om dit dossier nu in de prullenbak te gooien en opnieuw te beginnen. Om verschillende redenen. Ten eerste omdat zo ontzettend veel Houtense inwoners de tijd hebben genomen om hun visie te delen. Ten tweede omdat er zoveel woningzoekenden zijn die niet langer kunnen wachten. En ten derde omdat er een referendum aankomt dat afhankelijk is van wat wij nu bespreken. Tot slot staan we hier, omdat we als raad een commitment hebben gedaan naar de Houtense inwoners. Aan de andere kant kun je een slecht plan altijd in de prullenmand gooien. We hebben het wel over een plan dat 20 jaar mee moet. 

Beste collega’s. Het voorstel wat er ligt is een gedrocht. Toch gaan wij van Houten Anders! met een aantal amendementen en moties proberen er iets van te maken dat nog acceptabel is. Tenslotte is de koers een visie voor de komende twintig jaar. Dat zijn vijf collegeperiodes en wij willen van een aantal van die toekomstige colleges deel uitmaken. Dan moeten wij deze koers uitvoeren.  

Alleen daarom zijn wij vol energie aan de slag gegaan, maar eigenlijk moet de stekker eruit en opnieuw worden begonnen. Het zou de wethouder sieren als hij deze beslissing zelf neemt. 

We zouden het liefst vóór een Ruimtelijke Koers stemmen, omdat er gebouwd moet worden. Het college heeft al veel te lang bouwplannen voor zich uitgeschoven. Gaat de coalitie zelf wel zijn eigen plan steunen? Als je bijna 30 moties en amendementen indient op een raadsvoorstel van je eigen college, dan is die steun blijkbaar heel onzeker. Dat doe je omdat het niet goed genoeg is. Dat doe je omdat je twijfels hebt.  

Wij, Houten Anders!, zullen onze keuze bepalen, afhankelijk van de uiteindelijk aangenomen moties en amendementen. En we zijn somber gestemd of deze samen de koers acceptabel zullen maken. 

Al sinds de oprichting van Houten Anders! – meer dan 7 jaar geleden – pleiten wij voor toekomstige groei in Houten Oost. Helaas ziet de Ruimtelijke Koers Houten Oost niet als optie, maar wordt onbegrijpelijk gekozen voor Noordwest – dicht bij de ongezonde snelweg, zonder grondpositie, met veel onzekerheden of het wel haalbaar is. Daar zijn we van geschrokken. 

Volkomen verrast, maar vooral blij, zijn we dat de coalitiepartijen onder leiding van Groen Links nu met een motie komen om Houten Oost als optie te onderzoeken! Uiteraard steunen we die, maar we snappen niet waarom dit niet meteen in de koers stond. Grote dank voor de schrijvers van het Manifest die met de goede kwaliteit van hun werk de coalitie hebben weten te overtuigen. 

Wij dienden een amendement in dat voorstelt om: 

Alternatieve locaties, zoals Houten Oost, te onderzoeken en uit te werken.

Aangezien er nog meer partijen in de gemeenteraad verzoeken om de mogelijkheden in Houten Oost te onderzoeken of uit te werken, zullen wij de samenwerking aangaan met andere partijen op dit punt.

Reacties

Op ons betoog werd uiteraard kritisch gereageerd door andere raadsleden. Ook de wethouder ging in zijn beantwoording in op de bijdrage van Houten Anders! Dit is terug te luisteren via Notubiz.

Desalniettemin maken wij ons op voor een intensieve week en samenwerking met de hele gemeenteraad om van de Ruimtelijke Koers een Houtense Koers te maken die recht doet aan de zorgen die bij mensen leven. Daar kijken wij met goede moed naar uit!

Kortom, wordt vervolgd.

Meer informatie:

Klik hier voor het raadsvoorstel, ingediende amendementen en meer.

Klik hier voor een videoverslag van de raadsvergadering.

Volg ons