Skip links

20 april 2021

Rapporten Buitenwereld openbaar

Afgelopen week verschenen berichten in de media dat de Gemeente Houten heeft besloten om een flink aantal dieren van de kinderboerderij van Buitenwereld te herplaatsen. Ondanks de sussende woorden tijdens de raadsvergadering van 9 februari 2021 van wethouder Overweg de kinderboerderij met de dieren behouden zou blijven voor Houten. De wethouder baseert zich voor zijn keuze op een rapport van deskundigen. Dit rapport stelt dat de hoeveelheid dieren op de oppervlakte van de kinderboerderij te groot is. Dit zou een verhoogd risico op ziekte met zich meebrengen. De rapporten zijn na lang aandringen vandaag alsnog openbaar gemaakt.

Voorgeschiedenis

De kinderboerderij en speeltuin werden tot voor kort beheerd door Stichting Buitenwereld. Het bestuur van deze stichting heeft echter faillissement moeten aanvragen nadat de gemeente in december vorig jaar de subsidie aan de stichting stopte. Een nieuw stichtingsbestuur heeft nog geprobeerd om met de gemeente tot een oplossing te komen. Ook in de gemeenteraad werd een door Houten Anders! mede ondertekende motie ingediend die tot doel had onherstelbare schade door een mogelijk faillissement te voorkomen. De motie haalde het niet en tijdens de behandeling in de raad bleek de wethouder al een tijdelijk beheerder voor Buitenwereld gevonden te hebben. Dit nog voor het debat in de raad zelfs maar gevoerd was.

Roep om transparantie

Het nieuws van het herplaatsen van dieren van Buitenwereld is in de Houtense samenleving, maar vooral bij voormalig medewerkers en vrijwilligers van de kinderboerderij als een bom ingeslagen. Zeker toen wethouder Overweg op 17 april in een interview bij Omroep Houten aangaf dat er sprake was van achterstallige verzorging en vaccinaties bij de dieren op de kinderboerderij. Dit werd weersproken in een verklaring door de dierenarts die in de voorbije jaren de dieren van Buitenwereld onder haar hoede had. Wat in eerste instantie niet helpt in het vertrouwen is, dat de wethouder niet wil aangeven welke deskundigen het onderzoek hebben uitgevoerd. 

Rapporten Openbaar

Houten Anders! vindt dat een kinderboerderij als Buitenwereld, die is opgericht door de Houtenaren zelf, een maximaal transparante benadering verdient. Houten Anders! is van mening dat de wethouder voor de muziek uit loopt door al tot actie over te gaan voordat alle informatie beschikbaar is voor iedereen.

Daarom wilde Houten Anders! eerst schriftelijke vragen aan het college stellen, waarin werd verzocht om openbaarmaking van de rapporten waarop beslissingen en beweringen van de afgelopen week zijn gebaseerd. Dat is het minste wat inwoners van Houten en de dieren van Buitenwereld mogen verwachten. Het college heeft vandaag besloten om de genoemde rapporten openbaar te maken in een raadsinformatiebrief. Wij vinden dit een belangrijke stap naar vertrouwen toe. We hebben daarop onze vragen aangehouden. We gaan deze drie rapporten lezen en op 11 mei zal het onderwerp opnieuw in de gemeenteraad worden besproken. 

Meer informatie

Omroep Houten: Dierenarts Buitenwereld: Dierengezondheid niet aangetast.

Raadsinformatiebrief stand van zaken kinderboerderij Houten

Raadsinformatiebrief over de kinderboerderij inclusief 3 bijlagen

Volg ons