Skip links

16 september 2020

Raadspraat: Ouwe Koek

Vorige week bezocht ik mijn moeder in het Haltnahuis. Bij binnenkomst ontving ik een ‘ouwe koek’* bij de koffie. Een ouwe koek met daarbij op het servetje een duidelijke boodschap:

Eenzaamheid onder ouderen is een groot probleem, ook in Houten.

Veel ouderen hebben weinig sociale contacten en hebben het idee dat ze weinig meer bijdragen aan onze maatschappij. Ik dacht toen even aan een ander citaat:

Niet in geluk of een groot levensdoel maar in je relaties met anderen schuilt de zin van het leven. (Frank Martela)

Ondertussen was het rustig in het Haltnahuis, de lijsten met de namen van de bezoekers zijn kort, de dagen zijn lang voor de bewoners.

Je gunt iedereen in Houten zijn of haar sociale contacten. Juist nu wij zorgvuldig de coronaregels naleven verdienen de ouderen onze aandacht; stuur een kaartje, een leuke attentie of bel met hen.

Van 1 tot en met 8 oktober is het de Week tegen Eenzaamheid. Door het hele land is er dan extra aandacht voor het thema eenzaamheid.

Houten Anders! is betrokken bij diverse projecten en zet zich in voor jong en oud. Woongenot, mobiliteit en zorg zijn daarbij onze aandachtspunten.

Houten vergrijst en dat vraagt om aandacht. Houten Anders! vraagt u mee te denken: deel uw gedachten en wensen met ons. Kom gerust eens langs op de maandagavond tijdens onze fractievergadering.

Bouwen doe je samen!

 

John van Wijngaarden 
commissielid Houten Anders! 

* ‘www.ouwetaart.com/ouwetaart’ is een landelijk initiatief om iedereen een koek en een boodschap mee te geven om daarmee de eenzaamheid onder ouderen onder de aandacht te brengen en terug te dringen.

Volg ons