Skip links

16 mei 2018

Raadspraat: Een onbestemd gevoel.

21 maart hebben wij allen gestemd. (Alweer zeven weken geleden)

De formatie lijkt afgerond. De heer Hans Martijn Ostendorp heeft vier partijen bij elkaar gebracht. Het is stil.

Meermalen werd er gezegd: ‘De gesprekken verliepen in een open sfeer, op constructieve wijze en met onderling respect.’ Nu, wachtend op een vervolg, worstelen wij met het woord “onderling”: De stiltes, de vragen die tijdens de bijeenkomsten door de ontstane oppositiepartijen werden gesteld en de wijze waarop iedereen vervolgens (niet) geïnformeerd wordt.

De regelmatig gestelde vraag: “Kunt u concreter aangeven waarom andere partijen niet een ronde verder zijn gekomen?” bleef telkens onbeantwoord. Antwoorden zoals “verschil in stijl” waren voorspelbaar. Maar, geen vraag over concrete eventuele inhoudelijke tegenstellingen werd beantwoord.

Terugdenkend aan al die mooie verkiezingsprogramma’s met daarin stellingen en standpunten, waarbij participatie en transparantie de boventoon voerden, zou je toch helderheid en openheid verwachten. Maar helaas, niets van dat alles.

Onderling overleg blijkt ook echt ‘onderling’. Onderling worden de (spel)regels bepaald. Op die manier kun je met veel punten tóch het spel verliezen. Met alle “respect” wil iedereen dat begrijpen, maar dan is het wel zo “constructief” als men de spelregels met iedereen deelt en iedereen van het spelverloop op de hoogte houdt (transparantie), ten behoeve van de open sfeer.

Wij zien uit naar de formatie, de keuzes en de compromissen. Wij hopen dat de kiezer zich erin gaat herkennen. Eind mei wil de formateur zijn formatieklus afronden. Wij wachten, op een constructieve wijze, in een open sfeer en natuurlijk met een onderling respect.

Het gaat meestal goed, maar dit kan toch ook Anders!?

Wayne Wilson
Fractievoorzitter Houten Anders!
wayne.wilson@houtenanders.nl

Meer informatie:

Klik hier voor de publicatie in ’t Groentje.

Volg ons