Skip links

11 mei 2022

Raadspraat: Een hele traktatie

De gemeenteraad trakteert mij op een verjaardag om niet snel te vergeten. Mijn allereerste échte raadsvergadering als kersvers raadslid en bovendien over een spraakmakend onderwerp. Een bijzonder begin van deze raadsperiode.

Het besluit over de komst van een AZC aan de Essenkade 2 staat op de agenda. Het college stelt voor om daar 100 asielzoekers te huisvesten naast 150 spoedzoekers en zeker 3 Houtense maatschappelijke organisaties voor de duur van maximaal 15 jaar. Het wordt een locatie waar we samen veel goeds kunnen doen voor veel mensen. Een plek waar mensen en organisaties rust en nieuw toekomstperspectief kunnen krijgen. Gaaf! Maar er zijn ook zorgen.

Terwijl ik dit schrijf stroomt de mailbox vol met zorgen over de onduidelijkheid die er over het plan bestaat. Waarom is het ‘werkplan community building’ nog niet beschikbaar? Hoe kan de gemeente zeggen dat er 250 mensen in woonunits op het bedrijventerrein worden gehuisvest, als ze nog niet eens zeker weet of dat past?

Het zijn terechte vragen die horen bij dit voorgenomen raadsbesluit. De gemeenteraad geeft het college eerst toestemming én de opdracht om dit plan verder uit te werken. Het werkplan wordt daarom pas na instemming van de gemeenteraad geschreven en de woonunits worden ook niet eerder besteld. Omwonenden worden nog betrokken. Dit is slechts het begin.

Een college mag immers niets doen, zonder dat de gemeenteraad er mee heeft ingestemd. Vervolgens verantwoordt het college haar keuzes aan de gemeenteraad. En dus aan u.

Ik ben heel benieuwd hoe het debat op 10 mei is verlopen. Dat kan ik op het moment van schrijven nog niet weten. Vast staat wel dat we erover in debat kunnen met elkaar en dat is op zichzelf al een feestje waard!

Axel Eerdman
Fractievoorzitter

Meer informatie

Publicatie in ’t Groentje

 

Volg ons