Skip links

17 april 2019

Raadspraat: Pro-Motiemarkt

Afgelopen donderdag was de eerste Houtense Motiemarkt in het gemeentehuis. Inwoners waren uitgedaagd om met ideeën te komen, deze te presenteren en raadsleden te overtuigen om naar aanleiding van het idee een motie in te dienen.

In totaal werden 13 voorstellen door enthousiaste inwoners voorgesteld. Al met al een succesvolle proMotie van burgerlijke betrokkenheid. Waar normaal de raadsleden met hun fractie zelf een motie ‘verzinnen’ en indienen, heeft de motiemarkt nieuwe, creatieve ideeën geleverd.

De komende weken zullen de moties uitgewerkt worden en daadwerkelijk worden ingediend in de raadsvergadering. Een motie is een wens, verzoek, opdracht of oordeel over een onderwerp tijdens de raadsvergadering, maar kan ook naast de officiële agenda worden ingediend. Alleen als er een politieke beslissing voor nodig is, zoals een beleidswijziging, is een motie het middel om een goed idee te realiseren. De passie van de inwoners voor hun idee en soms zelfs de eMotie in het toelichten van het onderwerp was enorm inspirerend.

We kunnen haast niet anders dan concluderen dat een herhaling volgend jaar logisch is. Dit mag u er echter niet van weerhouden om al eerder naar een raadslid te gaan met een goed idee.

De raad vertegenwoordigt dan wel alle inwoners van Houten, maar uw inbreng van ideeën, oplossingen en initiatieven helpt ons wel deze rol nog beter te vervullen. Niet altijd is er een motie nodig. Er zijn tal van mogelijkheden binnen de gemeente om direct actie te ondernemen. Kom gerust eens langs tijdens een fractievergadering van Houten Anders! als u hier meer over wilt weten.

Houten zit vol met goede ideeën en wij willen ze graag van u horen.

U bent van harte uitgenodigd!

John van Wijngaarden
Commissielid Houten Anders!
john.van.wijngaarden@houtenanders.nl

Meer informatie:

Klik hier voor de publicatie in ’t Groentje.

Volg ons