Skip links

01 februari 2018

Participatie in de afgelopen vier jaar

Houten Anders! heeft vier jaar geleden sterk ingezet op participatie en eerlijk gezegd zijn we niet tevreden over de resultaten. We zullen de eerste zijn die dat vinden. Het is gewoon heel erg moeilijk om met twee zetels de mening van de raad naar je hand te zetten. Toch is het niet zo dat er helemaal niets gebeurd is. Om participatie te kunnen hebben zal je eerst transparant moeten zijn over wat je aan het doen bent. Dat geldt ook voor de gemeente. Er zijn voorbeelden van waar we ons voor ingezet hebben en waarbij ook resultaten geboekt zijn.

Zo is er in de afgelopen raadsperiode begonnen met startnotities. Dat betekent dat je voor een project begint, eerst omschrijft wat je doelen zijn en binnen welke kaders je dat doet. Dat lijkt voor veel mensen logisch, maar zo was het tot nu toe niet. Dat geeft inwoners de mogelijkheid tot echte participatie. Er ligt nog niets vast en er kan werkelijk over gesproken worden.

Ook hebben we vanaf de eerste perspectiefnota en begroting gepleit voor een begrijpelijke begroting voor inwoners: Een in begrijpelijke taal geschreven samenvatting van de gehele begroting. Tot onze grote vreugde is dat bij de laatste begroting van dit college volledig gelukt. Voor onze inwoners is het nu een stuk duidelijker en kan er ook goed op deze begroting gereageerd worden. Het kan natuurlijk nog beter wanneer er in de digitale versie verder geklikt kan worden om meer informatie te krijgen. Dit concept was zo succesvol dat de energienota op dezelfde manier is vormgegeven.

Kortom, er zijn succesjes, maar we willen dat veel beter. Onze nieuwe lijst wil daar graag verder mee aan de slag. Daar hebben we meer slagkracht en dus meer zetels voor nodig. U als kiezer heeft daar wat over te zeggen.

Volg ons