Skip links

Over de partij

Onze mensen

Vraag en antwoord

Ontstaan en koers

Houten Anders! is de onafhankelijke Houtense inwonerspartij die staat voor transparantie, lokaal beleid en betrokkenheid. Op 22 november 2013 werd onze partij opgericht. Deze oprichting vond plaats vanuit onze overtuiging dat een lokale partij veel voor inwoners kan betekenen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 kregen wij maar liefst 2 raadszetels van de kiezers. Na de verkiezingen van 2018 zijn wij gestart met een compleet nieuw en enthousiast team. Met de zetel die wij kregen hebben wij regelmatig een doorslaggevende stem. Wij stellen ons positief-kritisch op en wij werken oplossingsgericht mee aan duurzame mogelijkheden voor de gemeente Houten. Wij laten zien dat politiek voor en van iedereen is.

Transparant, betrokken en lokaal

Houten Anders! slaat een brug tussen de inwoners en de gemeenteraad en wil voor iedereen duidelijk maken welke beslissingen, waarom en hoe genomen worden. Wij vinden het namelijk erg belangrijk dat gemeentelijke beslissingen transparant worden genomen. Dit betekent dat processen duidelijk moeten zijn en bestuurders hun beleid helder moeten kunnen uitleggen.

Wij vinden dat inwoners en ondernemers van de hele gemeente Houten actief betrokken horen te zijn bij wat er door de gemeenteraad wordt besloten.
We nemen tenslotte beslissingen over Houten, de kernen en het buitengebied. De gemeente moet daarom haar best doen om inwoners en ondernemers bij besluitvorming te betrekken. Een oprechte houding van luisteren, positief handelen en kritisch meedenken leidt volgens ons tot de best passende oplossing voor de groots mogelijke groep.

Met alle verantwoordelijkheden die gemeenten tegenwoordig hebben, is het onverstandig om alles binnen de gemeentegrenzen te regelen. Daarom vinden wij de samenwerking met buurgemeenten belangrijk, maar deze samenwerkingen moeten wel transparant, betrokken zijn en lokaal toegankelijk blijven. Onze prioriteit ligt altijd bij de belangen van Houten, de kleine kernen en het buitengebied.

Doe ook mee!

Sinds de oprichting is Houten Anders! uitgegroeid tot een stabiele en positief-kritische inwonerspartij. Wij gaan het gesprek met inwoners en ondernemers aan over elk onderwerp dat u met ons wilt delen. Onze fractievergaderingen zijn openbaar en via de sociale media zijn wij gemakkelijk te bereiken en te volgen. Bovendien zoeken wij altijd betrokken inwoners die zich willen inzetten voor een lokale transparante en betrokken Houtense politiek. We kunnen uw hulp goed gebruiken. 

Interesse? Lees verder hoe u mee kunt doen.

Volg ons