Skip links

Michel Hofstee

Michel Hofstee
Lid
Michel.Hofstee@houtenanders.nl
 
In 1989 ben ik in de Slagen komen wonen en in 2000 ben ik verhuisd naar de Sporen in Houten-Zuid. Tot 2005 was ik IC-verpleegkundige. Het gebrek aan regelmaat verhinderde mij om mij in te zetten voor andere zaken. Vanaf het moment dat dit veranderde ben ik betrokken geraakt bij de start van ITH.
 
In 2006 werd ik namens ITH commissielid en toen er in 2007 een plek in de raad vrijkwam heb ik die aangenomen. Daar heb ik mij met veel plezier ingezet voor Houten en haar inwoners. Tot in september 2013 de verschillen van inzicht in koers en leiderschap zo groot geworden waren, dat ik samen met Aad Verkade besloten heb om uit de fractie van ITH te stappen. Dat deed ik met pijn in mijn hart. Samen hadden wij het idee dat wij nog aan de samenleving konden bijdragen. Wij hebben daarom besloten om Houten Anders! op te richten.
 
Met Houten Anders!, richtten wij een inwonerspartij op die niet uit protest is geboren, maar als doelstelling heeft om dat wat niet goed is te verbeteren en wat al goed is goed te houden en zo mogelijk nóg beter te maken. Met die insteek zijn wij begonnen om draagvlak te vinden voor onze ideeën. Met succes!
 
Mijn inzet is om de dingen met en voor de inwoners te doen. Waar je niet iedereen tevreden kunt maken, moet je goed uitleggen waarom je tot een andere keuze bent gekomen. Dat kun je volgens mij het beste doen door iedereen die het aangaat van het begin te betrekken. Belangrijk is dat de leefbaarheid bewaakt en versterkt wordt. Dat geldt voor de sociale structuur en ook voor de fysieke structuur. Dat is mijn focus als raadslid voor Houten Anders! geweest, met de belangrijke aanvulling:  het moet wel binnen de financiële kaders blijven passen.