Skip links

Axel Eerdman

Axel Eerdman
Raadslid 
Axel.Eerdman@houtenanders.nl

‘Naar een gemeente die transparant en betrokken is’

Toen ik in 2016 in Houten kwam wonen, had ik niet verwacht in 2022 raadslid te zijn. Ik had zelfs niet verwacht dat ik het hier zo ontzettend prettig wonen vond en dat ik er graag zou blijven. Houten is namelijk een fantastische plek om te wonen. Het is er groen, de mensen zijn betrokken bij hun omgeving en veel mensen zetten zich voor een ander in. De coronapandemie en de Ruimtelijke Koers hebben iets veranderd in Houten. Er ontstond een polarisatie tussen voor- en tegenstanders die maar moeilijk weg lijkt te gaan. Daar maak ik mij zorgen om. 

Naast mijn “baan” als politicus in Houten, ben ik beleidsadviseur Onderwijs & Kwaliteit voor een scholengroep. Op de scholen leren leerlingen meedoen in een maatschappelijke discussie en over de democratie. Als het democratische proces goed werkt, wordt ieders inbreng meegewogen in die besluitvorming. De afgelopen jaren heb ik geleerd dat hier de grootste uitdaging van Houten in schuilt. Hoe betrek je mensen op tijd en doordacht bij de planvorming?

Het wordt daarom tijd dat de gemeente Houten transparanter gaat communiceren over de plannen die zij heeft en ook initiatiefnemers daartoe uitdaagt. Er is op dat vlak al veel gebeurd, maar er kan nog veel meer: Begrijpelijk voor iedereen, met een planning die iedereen kan volgen. Extra democratische checks in het proces zorgen voor voldoende controle van de gemeenteraad en de samenleving. Met goed contact tussen de gemeente en sleutelfiguren in de wijken krijgt de gemeente een goed beeld van wat een wijk nodig heeft en weten bewoners van een wijk zich gezien.     

Binnen de partij heb ik sinds 2017 verschillende functies vervuld. Heel even was ik fractie-assistent en al snel werd ik in 2018 commissielid waarin ik nauw samenwerkte met verschillende leden van de gemeenteraad om er als gemeente te zijn voor onze inwoners. In die hoedanigheid zette ik me in voor ouders die in de knel kwamen bij SAVE, verdiepte ik me in het faillissement van de kinderboerderij en concludeerde ik dat de subsidieverstrekking in Houten niet op z’n minst niet duidelijk was. Dit werd later bevestigd door de lokale rekenkamer.

De onderwerpen Jeugdzorg, WMO, werk & inkomen, integratie, sociale woningbouw, mantelzorg en inwonersparticipatie blijven belangrijke onderwerpen voor mij persoonlijk. Als raadslid ben ik er ook voor alle andere onderwerpen, zoals ruimte en natuur. 

Het contact met inwoners is heel waardevol als raadslid. Hun ideeën en zienswijzen vertalen naar kritische vragen aan de wethouder en met hen meedenken in oplossingen geven mij energie. Het is mijn tweede natuur om mensen zelf een duwtje in de goede richting te geven, dus ik denk altijd graag mee hoe u uw doelen kunt bereiken. 

Vind je dat ik iets moet weten?
Twijfel je of politiek iets voor je is?

Heb je andere vragen of opmerkingen?

Stuur mij gerust een mail of bel me.