Skip links

12 februari 2019

Motie Wegwijzer / Den Oord

Op dinsdag 12 februari 2019 sprak de gemeenteraad over de nieuwbouwplannen Wegwijzer / Den Oord. Na jaren van overleg en gedoe, vond het college dat het tijd werd om een oplossing te bieden om uit de impasse te komen. Er was geen overeenstemming bereikt tussen de bewoners van Den Oord, Viveste en de gemeente Houten. Er waren nog een paar zorgen die onbeantwoord bleven.

Houten Anders! diende samen met D66 een motie in die de gesprekspartners duidelijkere kaders mee moest geven. Andere partijen kwamen met een andere motie. Deze motie noemde meer woningen, maar liet ook meer ruimte. Het gebrek aan duidelijke kaders was nu precies waardoor de participatie zoveel moeite had gekost van alle partijen! Ook de wethouder wenst duidelijkheid.  

Betoog in de raad

In de gemeenteraad heeft Wayne Wilson ons standpunt over het raadsvoorstel op de volgende manier verwoord:

Goedenavond voorzitter, leden van de raad en belangstellenden, 

Houten kampt op dit moment met een groot tekort aan sociale woningen, aan woningen voor ouderen en aan woningen voor starters. Wij zullen als gemeente flink aan de slag moeten. Vanavond staat het project Wegwijzer / Den Oord weer op de agenda. Tot nu toe is dit een proces waar wij als gemeente en gemeenteraad niet trots op kunnen zijn. 

De startnotitie 

De startnotitie was niet duidelijk genoeg. De doelstellingen waren niet specifiek, waardoor het proces niet goed kon verlopen. Nu een aantal jaar verder moeten de kaders duidelijk worden vastgelegd. Daarom willen we nu duidelijkheid scheppen voor alle partijen. 

Draagvlak 

Als je aan de inwoners vraagt om draagvlak dan moeten wij dat ook volgen. Maar draagvlak creëren, wat betekent dat? 

Wij moeten de inwoners serieus nemen en met een voorstel komen waar de inwoners mee aan de slag kunnen. Het moet duidelijk zijn waar wij en de inwoners naar toe kunnen en willen. Juist voor draagvlak zijn de kaders zo belangrijk. 

De uitkomst van het participatieproces doet geen recht aan de inspanningen van alle betrokkenen en van de omwonenden. We zullen een balans moeten realiseren tussen draagvlak en zo veel mogelijk woningen. 

Kaders 

Als er kaders worden gegeven dan moeten wij binnen die kaders blijven. Is er een betere oplossing mogelijk door toch buiten de kaders te gaan, of is er geen oplossing mogelijk binnen de kaders, dan zal dat duidelijk moeten worden vastgelegd en overeengekomen met alle partijen. 

Het is jammer de motie van de PvdA en de coalitie nog steeds zoveel speelruimte laat, ondanks dat de wethouder in het RondeTafelGesprek (RTG) heeft aangegeven duidelijkheid te wensen. “In beginsel 48” kan uiteindelijk leiden tot elk aantal en is net zo onduidelijk als “zoveel mogelijk”. 

Wethouder Geerdes 

De wethouder heeft aangegeven dat de spelregels niet duidelijk waren. Wij vinden dat hij gelijk heeft. En daarom dat een startnotitie duidelijke regels moet hebben; een opdracht met kaders. Mocht er dan nog onduidelijkheid zijn, dan kan de wethouder altijd terugkeren naar de raad om de kaders te verscherpen. 

Motie HA! & D’66 

In onze motie leggen we samen met D’66 duidelijke kaders vast. Minimaal 45 woningen, dat is voor alle partijen duidelijk. Een oplossing moet uitgewerkt binnen drie maanden, dat lijkt ons zeer haalbaar. Tussendoor willen we dat de raad op de hoogte wordt gebracht van de voortgang, zodat we kunnen ingrijpen indien nodig. 

Op deze manier geven we alle partijen de kans om gezamenlijk tot een mooie oplossing te komen. 

Reactie

Houten Anders! is tevreden met de afloop van het debat en de aangepaste motie die voortkwam uit het debat. Daarom hebben wij onze eigen motie ingetrokken, toen de andere motie werd aangescherpt. Vervolgens ontstond er een ruime meerderheid voor een motie die duidelijkheid schepte. Het raadsvoorstel werd aangehouden om opnieuw het overleg met inwoners te voeren.

Stemgedrag

Houten Anders! stemde VOOR de motie, waarna het raadsvoorstel werd aangehouden tot 30 mei 2019.  

Meer informatie:

Klik hier voor het raadsvoorstel, amendementen en meer.

Klik hier voor een videoverslag van de raadsvergadering.

Volg ons