Skip links

28 mei 2019

Nieuwbouw Wegwijzer / Den Oord

Op 12 februari 2019 heeft de gemeenteraad wethouder Geerdes (VVD) gevraagd om nogmaals met de omwonenden van de nieuwbouw Wegwijzer / Den Oord te praten. De wethouder kreeg mede op aandringen van Houten Anders! en D’66 duidelijkere kaders mee. Het resultaat van deze gesprekken leverde in mei van dat jaar een raadsvoorstel op dat aan de kaders voldeed: 45 woningen en een ruime meerderheid van de buurt die het voorstel kan ondersteunen.

Houten Anders! heeft op 28 mei 2019 dan ook ingestemd met het voorstel om 19 vrije sectorappartementen en 26 sociale huurappartementen te bouwen op de plek waar De Wegwijzer eens stond.

Dankzij een voorstel vanuit de betrokken ambtenaren, kan een architect ervoor zorgen dat de ruimte tussen de huizen aan de oostzijde (de Hoven) niet kleiner wordt dan de afgesproken 24 meter. Zo komt er na ruim 4 jaar een eind aan een zeer intensief proces, maar we blijven het volgen.  

Hieronder leest u wat Wayne namens Houten Anders! heeft gezegd in de gemeenteraad van 28 mei 2019. 

Betoog in de raad

Goedenavond voorzitter, leden van de raad en belangstellenden. 

Drie maanden geleden heeft de raad de wethouder gevraagd om een laatste poging te doen om tot een acceptabele oplossing te komen voor de plannen Nieuwbouw Wegwijzer Den Oord. 

Onze complimenten voor de wethouder, die actief heeft meegedaan, voor de omwonenden en voor de ambtenaren die zelfs ná het RondeTafelGesprek nog door hebben gewerkt aan een voorstel. 

Wij steunen dan ook in volle overtuiging het amendement, zodat ook de omwonenden aan de kant van het sociale huurwoningcomplex zoveel mogelijk tegemoet worden gekomen, zonder dat dit gevolgen heeft voor het verkregen DOBB draagvlak. 

Er zijn nog steeds een aantal omwonenden met bezwaren. Helaas is er geen perfecte oplossing voor iedereen. We moeten nú een keuze maken. Gezien de hoge woningnood en het getoonde draagvlak voor dit plan zullen we vóór stemmen. 

Wij verwachten uit de evaluatie van het hele proces punten ter verbetering te kunnen vinden voor toekomstige projecten. 

Stemgedrag

Houten Anders! stemde VOOR het raadsvoorstel

Meer informatie:

Klik hier voor het raadsvoorstel, amendementen en meer.

Klik hier voor een videoverslag van de raadsvergadering.

Volg ons