Goedenavond voorzitter, leden van de raad en belangstellenden,

Houten kampt op dit moment met een groot tekort aan sociale woningen, aan woningen voor ouderen en aan woningen voor starters. Wij zullen als gemeente flink aan de slag moeten. Vanavond staat Den Oord weer op de agenda. Tot nu toe is dit een proces waar wij als gemeente en gemeenteraad niet trots op kunnen zijn.

De startnotitie

De startnotitie was niet duidelijk genoeg. De doelstellingen waren niet specifiek, waardoor het proces niet goed kon verlopen. Nu een aantal jaar verder moeten de kaders duidelijk worden vastgelegd. Daarom willen we nu duidelijkheid scheppen voor alle partijen.

Draagvlak

Als je aan de inwoners vraagt om draagvlak dan moeten wij dat ook volgen. Maar draagvlak creëren, wat betekent dat?

Wij moeten de inwoners serieus nemen en met een voorstel komen waar de inwoners mee aan de slag kunnen. Het moet duidelijk zijn waar wij en de inwoners naar toe kunnen en willen. Juist voor draagvlak zijn de kaders zo belangrijk.

De uitkomst van het participatieproces doet geen recht aan de inspanningen van alle betrokkenen en van de omwonenden. We zullen een balans moeten realiseren tussen draagvlak en zo veel mogelijk woningen.

Kaders

Als er kaders worden gegeven dan moeten wij binnen die kaders blijven. Is er een betere oplossing mogelijk door toch buiten de kaders te gaan, of is er geen oplossing mogelijk binnen de kaders, dan zal dat duidelijk moeten worden vastgelegd en overeengekomen met alle partijen.

Het is jammer de motie van de PvdA en de coalitie nog steeds zoveel speelruimte laat, ondanks dat de wethouder in het RondeTafelGesprek (RTG) heeft aangegeven duidelijkheid te wensen. “In beginsel 48” kan uiteindelijk leiden tot elk aantal en is net zo onduidelijk als “zoveel mogelijk”.

Wethouder Geerdes

De wethouder heeft aangegeven dat de spelregels niet duidelijk waren. Wij vinden dat hij gelijk heeft. En daarom dat een startnotitie duidelijke regels moet hebben; een opdracht met kaders. Mocht er dan nog onduidelijkheid zijn, dan kan de wethouder altijd terugkeren naar de raad om de kaders te verscherpen.

Motie HA! & D’66

In onze motie leggen we samen met D’66 duidelijke kaders vast. Minimaal 45 woningen, dat is voor alle partijen duidelijk. Een oplossing moet uitgewerkt binnen drie maanden, dat lijkt ons zeer haalbaar. Tussendoor willen we dat de raad op de hoogte wordt gebracht van de voortgang, zodat we kunnen ingrijpen indien nodig.

Op deze manier geven we alle partijen de kans om gezamenlijk tot een mooie oplossing te komen.

Wayne Wilson, tijdens de raadsvergadering van 12 februari 2019