Skip links

Lokaal

Houten Anders! is een onafhankelijke lokale partij die politiek bedrijft vanuit de Houtense samenleving, voor de Houtense samenleving. Samenwerking met buurgemeenten vinden wij belangrijk. Onze prioriteit ligt altijd bij de belangen van Houten, de kleine kernen en het buitengebied.

Politiek bedrijven vanuit de Houtense samenleving stelt ons voor de uitdaging om onze democratie zo plaatselijk te organiseren als mogelijk. Samen met inwoners en het verenigingsleven moeten oplossingen zo lokaal mogelijk vorm krijgen, passend bij Houten. In de meest ultieme vorm heeft Houten Anders! het ideaal dat elke wijk zijn eigen invulling geeft aan leefbaarheid via een wijkbudget. In onze ogen heb je daar een gemeente voor nodig die zich dienend opstelt en de inwoners en al hun initiatieven in hun kracht zet.

De kleine kernen ’t Goy, Tull en ’t Waal en Schalkwijk kleuren ons buitengebied met elk hun eigen kenmerken. Wij staan voor de leefbaarheid in deze kernen en willen dat de dorpen de ruimte krijgen om die leefbaarheid als gemeenschap vorm te blijven geven.   

De laatste jaren ontstaan er steeds meer regionale samenwerkingsverbanden waar wij ook de meerwaarde van zien. Onze kernwaarde ‘lokaal’ moet dan ook veel breder uitgelegd worden dan ‘binnendijks’. Houten Anders! kijkt juist over de gemeentegrenzen heen om samen te werken met buurgemeenten. Wel blijven wij kritisch op deze samenwerkingsverbanden. Samenwerking in de regio is voor Houten Anders! geen doel op zich. Het Houtense belang van die samenwerking moet helder zijn, goed worden uitgelegd en wij moeten er als gemeenschap ook invloed op kunnen houden.

De andere kernwaarden van Houten Anders! zijn betrokken en transparant. Lees er meer over door er op te klikken of lees hieronder hoe wij ons hebben ingezet voor een lokale politiek.

Lokaal

Volg ons