Skip links
Een willekeurige stationsfiets in Houten

9 mei 2020

Liever Een Fiets…

Fietsen zijn er in alle vormen en maten. Bedacht op een tekentafel en uitgewerkt in de praktijk tot een mooi stukje techniek. Alle delen werken samen om die beweging vooruit zo goed en comfortabel mogelijk te maken. En toch liggen de Nederlandse grachten vol met fietsen. Afgedankt, verloren, per ongeluk laten vallen. Ook in Houten liggen er fietsen in de gracht. Tijdens de Burendag 2019 visten buurtbewoners van het Rond er nog enkele fietsen samen met Go Dive Houten uit. Het is een mooi voorbeeld van hoe er binnen het sociaal domein kan worden samengewerkt tussen verenigingen en buurtbewoners om zowel de eenzaamheid als milieuvervuiling tegen te gaan: twee vliegen in één klap. Zo zien wij dat graag!

Donderdag 7 mei 2020 werd het rondetafelgesprek met de wethouder gevoerd over de herziene versie van het nieuwe programma binnen het sociale domein: de Sociale Koers. Het beschrijft de grote lijnen waarmee de gemeente Houten hulp wil bieden aan Houtenaren die lijden onder eenzaamheid, worstelen met lichamelijke en geestelijke klachten of niet rond kunnen komen, werkloos zijn of nieuw in Nederland zijn aangekomen. Het gaat over gezond leven, saamhorigheid, werken & leren en wonen. Het gaat over alle Houtenaren en hoe wij met elkaar omgaan. Het is dus belangrijk dat het een goed doordacht stuk is, waar we met ons allen achter kunnen staan. Het stuk zou ons ook moeten uitdagen contact te maken met elkaar, elkaar hulp te bieden en voldoende geld moeten vrijmaken voor wie écht professionele hulp nodig heeft. En dus werd er maanden gesproken met inwoners, met zorgaanbieders en andere betrokkenen. Er werd onderzoek gedaan naar de stand van zaken in Houten. En bijna elke maand vertelde de wethouder wel iets over het nieuwe programma:

‘Hoe gaan we om met het Sociaal Team?’

‘Dat leest u in het nieuwe programma.’

‘Hoe gaan we om met cliëntondersteuning? Armoede? LHBTI-jongeren? Het preventieakkoord?’

‘U leest het allemaal in het Programma Sociale Koers.’

In maart spraken wij in de gemeenteraad over dit stuk. De verwachtingen waren hoog gespannen. We zouden harde keuzes moeten maken, want er moet veel worden bezuinigd en alles zou worden beantwoord in het Programma Sociale Koers. En wat bleek? Het was niet duidelijk wat we als gemeente nu precies gingen doen of wat wij wilden bereiken! Hoe gaan we in Houten met elkaar om? Het stuk riep vooral vragen op en alle antwoorden die werden verwacht bleven uit. Hoe staan we er voor? Welke problemen zijn heel groot in Houten? De gemeenteraad vroeg de wethouder om twee maanden de tijd te nemen om het stuk te verbeteren. De wethouder stapte kort na de raadsvergadering op en een andere wethouder nam het dossier over. En eerlijk is eerlijk, er zijn verbeteringen aangebracht. Er zijn bijvoorbeeld stukken toegevoegd over armoede en LHBTI. Ook is er opgeschreven wat de gemeente wil bereiken, maar dat zijn nog niet de echte doelen. Houten Anders! concludeerde in maart dat het programma nog niet af was. De tijdelijke wethouder op dit dossier is het ondanks zijn eigen inspanningen nog steeds met die conclusie eens: hij wil tijdens de behandeling van de begroting bespreken wat we als gemeente precies met de Sociale Koers willen bereiken. Komende raadsvergadering beslissen we dus hoe de Sociale Koers er ongeveer uit zal zien en de rest komt kennelijk later nog.

Ik krijg dat beeld van die afgedankte fietsen uit de gracht op het Rond maar niet uit mijn hoofd. Een fiets had er langer gelegen dan de rest. Er groeiden mosselen op, het was gaan roesten, de banden waren plat en het zadel was stuk. Geen idee of de versnellingen het ooit hadden gedaan. De bel heeft ooit vast prachtig geklonken, maar klinkt nu als blik en gaat stroef. Wat moeten we er mee? Kun je daar nog jaren op fietsen? Is een nieuw zadel, wat batterijlicht en wat lucht in de bandjes genoeg voor de eerste rit? Zelfs met een opknapbeurt in het vooruitzicht,… gaat dit programma wel mee tot 2024?

Of geldt in hier vooral: liever een verroeste fiets, dan helemaal niets?

Axel Eerdman

Volg ons