Skip links
Kooikerspark-Houten-Noord

15 december 2021

Klimaatadaptatieplan: Houten voorbereid op extreem weer

Tijdens de raadsvergadering van 14 december is het Klimaatadaptatieplan Houten unaniem aangenomen. In eerste instantie zou het naar de debatraad gaan, maar omdat er verder geen discussie nodig was is het door de agendacommissie direct naar de besluitvormende raad gegaan. Daardoor werd het dus een hamerstuk.

Voorbereid op extreem weer

Het Klimaatadaptatieplan is belangrijk, noodzakelijk en zit goed in elkaar. Het enige waar Houten Anders! moeite mee heeft is met de titel van het plan. Navraag bij een willekeurig aantal inwoners leert dat het woord “klimaatadaptatieplan” niet het juiste beeld oproept. Omdat dit plan ook voor de inwoners belangrijk is, ligt er wel een taak voor de gemeente om hier duidelijk over te communiceren. Het doel van dit plan is om Houten voorbereid te laten zijn op extreem weer. Wateroverlast, hittestress, droogte, allemaal problemen waar we steeds vaker mee te maken zullen krijgen door de veranderingen in het klimaat. 

Het plan

De komende jaren zullen we hard moeten werken om te zorgen dat Houten, ondanks het veranderende klimaat en de gevolgen daarvan, een leefbare leefomgeving blijft bieden voor al zijn inwoners. Het klimaatadaptatieplan kunt u hier lezen.

Meer informatie

Raadsagenda, raadsvoorstel, moties en amendementen

Videoverslag van de raadsvergadering

Klimaatadaptatieplan

Volg ons