Skip links
De jaarstukken 2017 in een oogopslag gepresenteerd.

28 juni 2018

Jaarstukken 2017

Op donderdag 28 juni 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de jaarstukken 2017. In de jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders financieel verantwoording af over de uitgaven en resultaten van het jaar daarvoor. Dit verslag is gecontroleerd door een accountant. 

Vervolgens bepaalt de gemeenteraad hoe het financiële resultaat ‘bestemd’ moet worden. Immers, in 2017 bleef er geld over en dat moet een bestemming krijgen. Het college stelt voor om potje op te heffen, dat eerder werd ingesteld om de gevolgen van de economische crisis mee op te vangen. Nu deze crisis voorbij is, kan een deel van het ongebruikte geld terug naar de inwoners. Het college stelt voor om het als ‘korting’ op de gemeentelijke belastingen te noteren. Daarmee is het bijna niet zichtbaar en voelbaar voor inwoners. Houten Anders! is het met de SGP eens, dat het beter zou zijn om het geld op een andere manier terug te geven. Het voorstel haalde echter geen meerderheid.

Betoog in de raad

In de gemeenteraad heeft Wayne Wilson ons standpunt over de jaarstukken 2017 op de volgende manier verwoord:

Geachte voorzitter, raadsleden, betrokkenen en belangstellenden,

Wij willen iedereen bedanken voor het luisteren naar de betogen van alle partijen. Wij willen ook iedereen bedanken die aan de jaarrekening hebben gewerkt. Een gigantische klus. De vragen zijn gesteld, de opmerkingen geplaatst.

Het enige dat Houten Anders wil toevoegen is dat het kadootje van 1 miljoen niet alleen zo snel mogelijk wordt teruggegeven, maar dat de inwoners zich er ook bewust van zijn. In dat opzicht is het voorstel van de SGP een creatieve en positieve oplossing. Wij steunen dat dan ook van harte. Een korting op je belasting merk je niet direct, een kadobon heeft echt impact. Ook lokale ondernemers en lokale goede doelen hebben hier mogelijk profijt van. Dat is anders.

Reactie

Het voorstel van de SGP haalde geen meerderheid. De coalitie bracht zelf een voorstel in om de teruggave van het geld te verdelen over twee jaren. Daar heeft Houten Anders! tegen gestemd. Een bedrag van 50 euro per huishouden is al  bijna niet voelbaar op een rekening van meer dan 500 euro. Als je het bedrag dan ook nog verdeeld over twee jaar zonder goede redenen, dan is het effect helemaal minimaal. 

Stemgedrag

Houten Anders! stemde VOOR de resultaatsbepaling en de resultaatsbestemming.

Meer informatie

Raadsagenda, jaarstukken 2017, moties en amendementen

Videoverslag van de raadsvergadering

Infographic jaarstukken 2017 (pdf)

Volg ons