Skip links

27 februari 2018

Ieder initiatief verdient een proactieve gemeente 

Houten Anders! staat voor een nieuw soort politiek: meer ruimte voor inwoners om hun eigen omgeving vorm te geven. Het betekent dat inwoners ook op zaterdag de weg naar het gemeentehuis moeten kunnen vinden. Bovendien vinden inwoners daar dan ook voldoende ondersteuning om hun ideeën te realiseren. We zijn er van overtuigd dat een gemeente die betrokken is en meeleeft en de passie voor het initiatief met haar inwoners deelt, samen met haar inwoners tot mooie dingen kan komen. 

Houten telt fantastische initiatieven op het gebied van duurzaamheid, sociaal-maatschappelijk, cultuur en welzijn. Van Opgewekt Houten tot de Voedselbank, van Stichting Leergeld tot het LHBT-café. Elk van deze initiatieven heeft zich al bewezen en elk initiatief zit in een andere fase van hun bestaan. 

Sociaal ondernemerschap

Houten Anders! begrijpt dat iedere fase andere vragen en oplossingen met zich meebrengt. Gemeente Houten heeft volgens ons dan ook de taak om deze initiatieven op maat te begeleiden: geen onnodige bemoeienissen, maar wél de ondersteuning die het initiatief nodig heeft om (nog) succesvol(ler) te zijn. 

Een ondernemende gemeente past bij zo’n aanpak. Van onze cultuursector verwachten we immers cultureel ondernemerschap. Van onze gemeente verwachten we meer sociaal ondernemerschap: vertrouwen hebben in de inwoners en hun ideeën en deze begeleiden naar succes. Naast de verschillende initiatieven die Houten al heeft, willen we wijkbudgetten voor onder andere het groenbeheer, waardoor je per wijk met elkaar kunt beslissen hoe het groen in de wijk beheerd wordt. 

Als gemeente heb je bij het ondersteunen van initiatieven lange tijd vooral een faciliterende rol. Toch komt er een moment dat opschaling van een goedlopend initiatief meer vergt dan kopieerpapier en een vergaderruimte. Juist de succesvolle initiatieven moeten kunnen rekenen op de onvoorwaardelijke steun van de gemeente. Onvoorwaardelijke steun stelt de initiatieven in staat om zichzelf te blijven tot de gemeente het initiatief kan inlijven in haar eigen beleid. 

Is dat zo anders dan? 

Het is vreemd te lezen dat dit op papier in onze gemeente ontzettend goed geregeld lijkt. De gemeente heeft tal van visies geschreven die de ruimte voor eigen initiatief geeft en er zijn goede plannen opgesteld om initiatieven te faciliteren. Toch is het voor de meeste inwoners totaal onduidelijk met wie zij in contact moeten komen of – als dat geen probleem is – blijkt de gemeente niet over de capaciteit of het geld te beschikken om een factor van betekenis te zijn. 

 

John van Wijngaarden

Commissielid Houten Anders! 

Volg ons