Skip links
stempas referendum 2021

3 maart 2021

Houten is uniek, dat maakt Houten Anders!  

Over 2 weken kunnen de inwoners van de gemeente Houten via een referendum voor of tegen het raadsvoorstel Ruimtelijke Koers stemmen.

  

Wat vindt Houten Anders! van dit raadsvoorstel?

Bartjan (commissielid HA!): Een gedrocht, dat van knip- en plakwerk aan elkaar hangt. Enkel ‘Nee!’ zeggen tegen dit raadsvoorstel is te simpel. Wij zijn positief kritisch en willen meedenken. Tijdens behandeling in de raad hebben wij geprobeerd er iets van te maken wat acceptabel is. 

Hebben de aanpassingen het raadsvoorstel beter gemaakt?

Er zijn in totaal meer dan 80 aanpassingen (moties en amendementen) ingediend. Wat voor ons belangrijk is, is dat er geen woningen in Noordwest komen. Dat is nu niet meer definitief en daar wordt na onderzoek later over besloten. Ook wordt Houten Oost als optie onderzocht.  

En andere verbeteringen?

Onze motie om maximaal in te zetten op doorstroming is aangenomen. Het amendement om extra aandacht te geven aan de voet- en fietspaden is zelfs unaniem aangenomen. Daar zijn we blij mee.  

Is het dan nu een goed raadsvoorstel?

Nee, het is hooguit acceptabel. De vraag is of de inwoners van Houten het ook acceptabel vinden. Dit kunnen zij kenbaar maken via het referendum en dat is voor ons leidend. Kortom, vinden onze inwoners het niet genoeg dan stemmen wij tégen het raadsvoorstel Ruimtelijke Koers.  

Meer informatie:

Klik hier voor neutrale informatie over de Ruimtelijke Koers.

Klik hier voor onze inzet bij het debat over de Ruimtelijke Koers.

Volg ons