Skip links

10 april 2022

Houten Anders! en PvdA stellen schriftelijke vragen over energiecompensatie

 

Dat de energieprijzen stijgen, zal niemand ontgaan zijn. Al vóór de Russische invasie in Oekraïne in het najaar stegen de prijzen enorm. De oorlog in Oekraïne heeft dit alleen maar versterkt.

Het afgelopen half jaar zijn veel energiecontracten verlopen en zitten veel huishoudens  noodgedwongen vast aan een energiecontract met variabele prijzen. En dat is te voelen in de portemonnee, omdat de energieprijzen in het laatste half jaar bijna verdubbeld zijn. Voor huishoudens met een laag inkomen kan dit enorme gevolgen hebben. De energierekening maakt toch al een groot deel uit van de maandelijkse vaste lasten en dergelijke stijgingen zijn voor veel mensen niet zomaar even op te vangen.

Gelukkig kwam het kabinet begin dit jaar met goed nieuws. Er worden voor iedereen maatregelen genomen om de stijging van de energierekening te compenseren en speciaal voor de huishoudens met een laag inkomen komt er een eenmalige compensatie van 800 euro. De uitvoering van deze laatste maatregel ligt bij de gemeenten. De gemeente Houten dient er dus voor te zorgen dat huishoudens die recht hebben op deze compensatie het bedrag ook daadwerkelijk ontvangen. En hier stokt het momenteel. Omdat mensen die in aanmerking komen voor deze regeling acute financiële problemen kunnen hebben, is haast bij de uitvoering geboden. Begin maart riep de PvdA het college al op om de compensatie in het eerste kwartaal uit te keren aan inwoners die vanwege een gemeentelijke uitkering bekend zijn bij de gemeente. Dit kon dan gelijk met de uitkering uitbetaald worden. Dat is niet gebeurd en dus moeten deze mensen minimaal een maand langer wachten.

Maar er is meer aan de hand. Er is namelijk ook een groep die mogelijk aanspraak op deze regeling kan maken en die geen gemeentelijke uitkering ontvangt. Deze mensen zijn dan niet bekend bij de gemeente. Het gaat hier echter wel om inwoners van Houten die mogelijk in acute financiële problemen zitten door de stijging van de energieprijzen. Wij vinden dat de gemeente Houten zich actief in dient te zetten om te achterhalen wie deze mensen precies zijn en hen te informeren of zij in aanmerking komen voor de regeling. Houten Anders! vindt het dan ook verbazingwekkend dat er nergens op de website van de gemeente duidelijke informatie te vinden is over deze compensatieregeling en andere vormen van hulp voor inwoners die in acute financiële nood zitten. Er is zelfs geen enkel nieuwsbericht aan dit onderwerp gewijd.

Daarom hebben we, samen met de PvdA, schriftelijke vragen over dit onderwerp gesteld aan het college. Hierin roepen we het college (wederom) op om haast te maken met het uitkeren van de compensatie aan inwoners die al een uitkering via de gemeente ontvangen. Daarnaast vragen we het college om zich maximaal in te spannen om mensen die tot de doelgroep behoren, maar niet bekend zijn bij de gemeente, te identificeren en te informeren, zodat zij ook kunnen claimen waar ze recht op hebben.

De schriftelijke vragen zijn te vinden via de link onder aan de pagina:

Meer informatie

Schriftelijke vragen energiecompensatie

 

Volg ons