Skip links

26 februari 2018

Sportdebat 2018: Winst en verlies

Het is donderdagavond, normaliter een avond waarop ik samen met mijn dartteam een wedstrijd speel. Ditmaal heb ik dispensatie, ik mag debatteren over sportzaken in mijn gemeente. 

Op de achtergrond trainen de toppers van Taurus hun aanvalsspel, terwijl de kantine het toneel is van het sportdebat, een debat tussen diverse politieke stromingen en vertegenwoordigers van diverse sportclubs uit de gemeente. Het is mijn eerste debat namens Houten Anders, en zeker erg interessant. 

Sportaccommodaties

Er wordt gesproken over de kwaliteit en de kwantiteit van onze sporthallen en velden. Door de groei van Houten hebben diverse clubs een tekort aan ruimte voor trainingen of wedstrijden. Soms wordt er een oplossing gevonden buiten de gemeentegrenzen maar dit is verre van ideaal. Maar er zijn ook verenigingen die ofwel nog geen, ofwel een accommodatie hebben van matige kwaliteit. Daar moeten we als gemeente aandacht voor hebben. 

Topsport én breedtesport

Ook werd er gesproken over topsport versus breedtesport. We hebben in Houten een aantal sporten waarin we in Houten op het hoogste nationale of regionale niveau acteren. Dat is iets waar we trots op kunnen zijn, en daarin zijn de partijen eensgezind. Topsport is goed voor Houten, en het is prachtig te zien hoe de handbal dat geheel zelfstandig doet! Maar daarnaast hebben we in Houten een zeer compleet sportaanbod waar we minstens zo trots op zijn: grote en kleine verenigingen proberen met behulp van vele vrijwilligers Houten in beweging te houden. Breedtesport is hard nodig voor met name onze Houtense jeugd. 

Houten Anders! wil heel graag faciliteren, maar vindt dat de verantwoording bij de verenigingen hoort te liggen. Zowel topsport als breedtesport hebben behoeften waarvoor naar de gemeente gekeken wordt. Dat vraagt soms om lastige keuzes omdat je geld maar een keer uit kunt geven. 

Samenwerken

Diverse verenigingen spannen zich ook in om sport aan te bieden aan speciale doelgroepen. Ik merk dat dat bij de ene vereniging beter gaat dan bij de andere. Leuk is dat sommige verenigingen elkaar tijdens het debat vinden! Samenwerken en contacten leggen is iets waar ook het Sportpunt een nog prominentere rol in kan gaan spelen. Maar ook de gemeente is daarmee bezig door bepaald specifiek sportaanbod regionaal onder de aandacht te brengen! 

Na een ‘derde helft’ met twee enthousiaste sportfanaten Jocko en Kees en mijn partijgenoot Michel rij ik snel naar het darten toe, waar mijn team de wedstrijd tegen de nummer twee van de eredivisie helaas verliest. 

 Jeroen Sopers 
Adviseur Houten Anders!
jeroen.sopers@houtenanders.nl

Volg ons