Skip links

30 januari 2018

Hoe het dak van Schoneveld een politiek probleem werd

Op 15 mei 2018, enkele weken na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, zou er in het gemeentehuis gestemd worden vóór de reparatie van het dak van Cultuurhuis Schoneveld. De keuze over de reparatie werd ‘over de verkiezingen heen getild’ door het college. In reactie op dat besluit, schreef Michel Hofstee, toenmalig fractievoorzitter van Houten Anders! het volgende:  

Nog voordat de problemen en mogelijke oplossingen werkelijk in kaart zijn gebracht, is het vochtprobleem in het dak van cultuurhuis Schoneveld van een bedrijfsvoeringsprobleem tot een politiek probleem verheven. Dat komt omdat het college in deze een grote fout gemaakt heeft. In haar brief aan de raad wordt expliciet vermeld dat het over de verkiezingen heen getild wordt en daarmee is het direct een onderdeel geworden van die verkiezingen.

De normale gang van zaken is dat gebouwen beheerd worden en als daar onderhoud aan is, wordt er netjes uitgezocht wat het gaat kosten en wat de alternatieven zijn. Kleine bedragen vallen onder normale bedrijfsvoering. Grotere bedragen komen langs in de raad, omdat die uiteindelijk over het budget gaat. Ook in dit geval had dit op dezelfde manier behandeld kunnen worden. De kosten en de alternatieven hadden gewoon in de raad gepresenteerd kunnen worden. Eerst een RTG , daarna in de debat raad en tenslotte in de besluitvormende.

Als zo’n onderwerp politiek wordt zie je de meningen over elkaar buitelen. Van “wat het ook kost, het moet behouden blijven” tot “afbreken die handel en huizen bouwen. Wat er daar gebeurt kan ook in leegstaande pandjes van de gemeente”. Beiden even ongenuanceerd en onverstandig. Het college heeft nog lang niet alle gevolgen op een rijtje, maar het is in ieder geval al duidelijk dat het allebei veel geld kost.

Als het gebouw afgebroken wordt moet dat in één keer afgeschreven worden. Samen met de kosten van de afbraak loopt dat in de miljoenen.

Zomaar anderhalf miljoen aan reparatiekosten moet ook door onze belastingbetaler betaald worden.

Al-met-al is de keuze niet zo eenvoudig als menigeen denkt te mogen roepen. In mijn ogen had het college gewoon haar werk moeten doen en pas moeten acteren op het moment dat alle feiten boven tafel zijn.

Ter afsluiting. Ik vind het een prachtig gebouw (ik weet dat daar andere meningen over zijn) met een geweldige functie. Het werkt zoals het werken moet en ik hoop dat de wijze beslissing straks op het behoud van het gebouw uit zal komen. Maar eerst de feiten boven tafel!

Houten Anders! stemde op 15 mei 2018 VOOR reparatie van het dak van Schoneveld.

Meer informatie:

Klik hier voor de raadsvergadering van 15 mei 2018.

Volg ons