Goedenavond voorzitter, leden van de raad en belangstellenden,

Wij staan aan de vooravond van het bepalen van de Ruimtelijke Koers van de gemeente Houten. Voorafgaand aan de juiste koers, zullen de juiste keuzes gemaakt moeten worden. Houten-Noord is al jaren af, Houten-Zuid is in de laatste fase en wij weten dat wij als gemeente Houten de komende jaren nog 4000-5000 huizen moeten gaan bouwen.

Om herhaling te voorkomen van wat we van de eerste 8 fracties al gehoord hebben, houd ik mijn betoog kort en krachtig.

Wij staan voor uitdagingen als het er om gaat hoe we die extra huizen gaan bouwen. Gaan wij buiten de rondweg bouwen? Gaan wij de hoogte in? En ook: kunnen wij het dorpse karakter van Houten behouden of is er een mooie combinatie van beide mogelijk?

Houten Anders is blij dat we nu, een jaar na de verkiezingen, kunnen instemmen om te beginnen met het maken van een plan van aanpak. Bouwen is belangrijk en vraagt om een spoedige aanpak! Het zal geen makkelijk traject worden en er zullen veel vragen op ons af komen, zoals: hoeveel huizen we waar gaan bouwen, over mobiliteit, hoe we van A naar B gaan en of wij onze overige voorzieningen in Houten op de extra huizengroei aan gaan passen. Uiteraard hopen we op veel inbreng en inspiratie van de huidige bewoners van Houten.

Ook hopen wij dat de wethouder ons de expertise van binnen en buiten het gemeentehuis biedt, of als dit niet binnenshuis kan worden geregeld, dit dan voor ons inhuurt.

Een gigantisch bedrag, voor een gigantische klus. Het bepaalt niet alleen hoe wij de komende jaren gaan bouwen, maar hoe wij in Houten de komende paar honderd jaar gaan leven. Het plan moet bij de toekomst horen die we voor ogen hebben.

De oplevering van de Ruimtelijke Koers staat onder veel tijdsdruk. Wij hopen een toezegging te krijgen van de wethouder dat de oplevering van het plan in het vierde kwartaal van 2019 gehaald wordt.

Wij zien het als een investering in de toekomst en daarom stemt Houten Anders in met de Ruimtelijke Koers. Wij wensen het aangewezen team veel wijsheid toe en geven u de ruimte om de juiste koers te bepalen!

Dank u wel.

Wayne Wilson, tijdens de raadsvergadering van 12 februari 2019