Skip links

23 oktober 2020

Fysiek vergaderen onverantwoord

Wij vinden het onverantwoord om in de huidige tijd fysiek te vergaderen. In Houten nemen de besmettingen rap toe en wij vinden het onverantwoord ten opzichte van onze leden, de collega’s in de gemeenteraad en de inwoners om fysiek samen te komen voor Ronde Tafelgesprekken over de Ruimtelijke Koers.

Wij vinden dat de gemeenteraad het niet kan maken om tegen de adviezen van de overheid in te besluiten om bijeenkomsten te organiseren waar inwoners kunnen inspreken over hun eigen leefomgeving. Het is voor inwoners belangrijk, dus je zet hen in zekere zin voor het blok en dat moet je niet doen.

In een tijd dat zelfs de koning terug moet komen uit Griekenland in verband met zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid, begrijpt onze fractie niet waarom de gemeenteraad haar verantwoordelijkheid niet neemt.

Verantwoordelijkheid

Houten Anders! wil het proces van de Ruimtelijke Koers niet vertragen. Wij zijn er van overtuigd dat elk uitstel een drama is voor de woningnood, dus er moet snel actie worden ondernomen. Wel stellen wij een meer verantwoorde manier voor om het debat daarover te openen. TEAMS-sessies met inwoners zijn geen goed alternatief voor een inspraakavond met een grote groep mensen. De inspraaksessies als onderdeel van de Ruimtelijke Koers verdienen een open dialoog met inwoners. Commissielid Bartjan Meier schetst het dilemma: “Je wilt als commissielid de insprekers en raadscollega’s in de ogen kunnen kijken als je met elkaar in gesprek bent, maar ik voel dat je dit in deze tijd eigenlijk niet fysiek op zo’n grote schaal moet doen.” 

Alternatief

Wij hebben daarom een alternatief voorgesteld om het plan te splitsen in twee of meer delen om geen vertraging op te lopen, waarbij bijvoorbeeld de Molenzoom alvast ontwikkeld kan worden. Wat ons betreft kan dit wel via één of meerdere TEAMS-sessies besproken worden, omdat het een veel overzichtelijker gebied is en het aantal insprekers zal dan beperkter zijn. Op die manier  kunnen we  er – ook digitaal – de tijd voor nemen.

Aanpassen

Het inspraakproces bij de Ruimtelijke Koers is belangrijk voor inwoners en voor ons als fractie. Het hele proces moet naar ieders tevredenheid verlopen. Dit betekent dat de gezondheid nu voorrang moet krijgen en de gemeenteraad zich moet aanpassen aan de zorgelijke situatie waar wij allen mee te maken hebben.

Lees verder

Op basis van bovenstaand bericht publiceerde ’t Groentje op 23 oktober  2020 een artikel. 

Klik hier om dat artikel in ’t Groentje te lezen.

Volg ons