Skip links

9 november 2020

Evaluatie RTG Ruimtelijke Koers

Houten Anders! heeft eerder al laten weten, dat zij de wijze waarop inspreekavonden in het kader van de Ruimtelijke Koers doorgaan, niet vindt passen bij de omvang en impact van het proces. Wij zijn niet per se tegen digitale inspreekavonden, maar die moet je anders organiseren.

Dit is een belangrijk punt geweest. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat zulke grote keuzes als de Ruimtelijke Koers een goed gesprek verdienen en wij vragen ons oprecht af of wij het goede gesprek kunnen voeren via een MS Teamsvergadering zoals wij de afgelopen donderdag zagen.

Experiment

Op een bepaald moment is deze opzet ‘een experiment’ genoemd. Wij zijn van mening dat bij een experiment een goede evaluatie hoort. Alleen dan weet je of het experiment geslaagd is. Voor zo’n evaluatie moeten we vooraf heldere kaders afspreken. Dat roepen we in de gemeenteraad ook altijd en dan is de gemeenteraad meestal eensgezind. We vinden het jammer dat dit nu niet zo is. 

Als wij daar vooraf in de gemeenteraad een goede inhoudelijke discussie over zouden hebben gevoerd, dan zou een evaluatie met de insprekers vast een plaats hebben gekregen in het proces. Aangezien wij onze mening over digitaal vergaderen graag wilden onderzoeken en input wilden hebben voor de evaluatie die de gemeenteraad nog houdt, hebben wij zelf een enquête uitgegeven en gedeeld met de insprekers en de raadsleden.

Wij hebben de insprekers beloofd hun input met de gehele gemeenteraad te delen en daarom hebben wij ons verslag gedeeld met de raads- en commissieleden. Het verslag bevat geen standpunt van Houten Anders! over de Ruimtelijke Koers en is alleen geschreven met het doel input te leveren op de evaluatie van de eerste digitale inspreekavond.

Onze conclusies:
  • De avond was te lang en dit heeft de inbreng van insprekers beïnvloed.
  • Er hebben mensen niet ingesproken, omdat het te lang duurde.
  • Insprekers zijn niet onverdeeld positief (of negatief) over het optreden van raadsleden.
  • Technische ondersteuning alleen is onvoldoende voor een inclusief proces.
  • Om elkaar te kunnen begrijpen, moet je elkaar kunnen zien.
  • Insprekers verliezen overzicht, zij weten niet tegen wie zij praten.
  • Wie eerder al eens insprak, ervaart de online inspraakavond niet als een oplossing.

Wij rekenen erop dat deze conclusies onderdeel zullen zijn van de evaluatie die de gemeenteraad n.a.v. van de inspraakavond zal hebben.

Met vriendelijke groet,

Wayne Wilson
Raadslid van Houten Anders!

Een publieksversie van het verslag is met de insprekers gedeeld en dat kunt u hier vinden:

HA-Onderzoek naar RTG d.d. 5 november 2020

Volg ons