Skip links

13 maart 2022

Enquête HA!LLO

Begin dit jaar heeft Houten Anders! een grootschalige enquête in de hele gemeente Houten, dus inclusief alle buitengebieden, uitgezet. Via social media en onze website konden mensen de enquête starten. Ook zijn er huis aan huis (niet bij de nee-stickers) ruim 12.000 kaarten bezorgd, waarin de bewoners werd gevraagd of ze de enquête wilden invullen. De enquête was neutraal opgesteld en niet ingezet als stemmenwerving. 

Inwonersgroepen

Met deze enquête willen we vooral onderzoeken welke inwoners(groepen) de politiek niet bereikt. Het terechte verwijt is dat politiek vooral wordt bedreven door ‘de oude blanke man’. Ook wij beantwoorden helaas nog aan dat clichébeeld en zijn ons daarvan terdege bewust. Houten Anders! wil een partij van en voor alle inwoners van de hele gemeente Houten zijn en is daarom druk doende om leden uit alle inwonersgroepen te werven, maar jeugd en minderheidsgroepen blijken lastig om te werven. Daarom ook hier weer onze uitnodiging, juist aan de inwoners die zich niet of onvoldoende vertegenwoordigd voelen, om contact met ons op te nemen… wij willen en kunnen er voor iedereen zijn.

Resultaten enquête

Veel inwoners hebben de enquête ingevuld en die resultaten zijn we nu zorgvuldig aan het analyseren. De eerste resultaten tonen duidelijk aan dat leefbaarheid, wonen en veiligheid de belangrijkste thema’s van deze verkiezingen zijn. Opvallend daarbij is dat voor de inzenders onder de 35 jaar wonen het grootste aandachtspunt is en daarboven leefbaarheid. Veel inzenders twijfelen met hun keuze nog tussen twee of drie partijen. Hoewel PvdD, FvD, PVV of BBB in Houten niet meedoen, geeft ongeveer vijf procent van de inzenders aan daar op te willen stemmen. Een klein procent weet het nog niet en ongeveer één procent geeft aan niet te zullen stemmen. Bijna 40% geeft aan lokaal te gaan stemmen, waarbij ITH 12% van de stemmen krijgt, Houten Anders! 18% en NatúúrlijkHouten 9%. In de grafiek hierboven is dit weergegeven. Ook blijkt uit de antwoorden dat veel inzenders wel politiek betrokken zijn, maar niet politiek actief willen worden.

Binnenkort zullen meer resultaten aan dit artikel worden toegevoegd.

Volg ons