Skip links

15 april 2020

Eerste reactie op de Ruimtelijke Koers

Houten staat voor een pittige verandering. Met de Ruimtelijke Koers kiest het college hoe we Houten de komende 20 jaar gaan uitbreiden met meer woningen om iets te doen aan het tekort aan woonruimte. Deze koers is beschreven in een serie documenten die in totaal meer dan 1000 pagina’s bedraagt. In het Groentje stond een korte samenvatting, op de website van de gemeente is de volledige tekst te lezen. Wij zijn kritisch over hoe het college omgaat met de inspraak en dagen hen uit om dit anders te doen. Wees creatief! Wij zijn voorzichtig kritisch op de voorgestelde plannen in de Ruimtelijke Koers. In ons verkiezingsprogramma maakten wij een aantal keuzes die het college nu niet maakt. Het is belangrijk om te begrijpen waarom, voor wij hier dieper op in gaan. 

Inspraakprocedure

Een onderdeel van de documentatie is het participatiedocument. Inwoners hebben in verschillende presentaties, fietstochten en werksessies mee kunnen denken. Inspraak op de uitgewerkte Ruimtelijke Koers zou met behulp van een expositie en inspraaksessies worden georganiseerd. Door de Corona-crisis is dit niet mogelijk.

Houten Anders! is niet blij dat er geen fysieke inspraak kan zijn op de stukken van de Ruimtelijke Koers. Daar waar vanaf het begin inwoners actief betrokken zijn geweest bij de aanloop naar de Ruimtelijke Koers, wil je ook het uitgewerkte voorstel kunnen bespreken met zoveel mogelijk inwoners. Het liefst zien wij daarom dat de geplande sessies alsnog plaatsvinden, voordat de politieke knopen worden doorgehakt.

Op dit moment is het onmogelijk om bijeenkomsten te houden en we weten niet hoe lang het nog gaat duren. Er is wel een woningnood en hoe langer we wachten met het goedkeuren van de Ruimtelijke Koers, hoe langer het duurt voor de eerste woningen opgeleverd gaan worden.

Mocht het voor de zomer nog mogelijk zijn om deze sessies te organiseren, dan heeft dat natuurlijk onze voorkeur. Het lijkt erop dat dat lastig wordt, dus moeten we het anders oplossen. We dagen het college uit om een alternatief te zoeken voor de inspraak. Waarom niet een Ruimtelijke Koers magazine huis-aan-huis bezorgen, inclusief een reactieformulier dat gratis kan worden teruggestuurd of online kan worden ingevuld? Dit wordt dan een verkorte versie van de Ruimtelijke Koers: Een samenvatting met infographics, kaarten en een korte uitleg van de gemaakte keuzes. Alleen als het op papier bij iedereen op de mat komt te liggen, weten we zeker dat het de aandacht krijgt die het verdient. Zo sluiten we ook geen mensen uit, die bijvoorbeeld digitaal niet in staat zijn om mee te denken.

Meedenken

Onze eerste reactie op de Ruimtelijke Koers zelf is voorzichtig kritisch. Het is een flink document waar een aantal keuzes uitkomen die we zelf graag anders hadden gezien:

Hoogbouw zien we liever niet of minimaal;

De gekozen gebieden waar wordt gebouwd zijn niet meteen logisch voor ons;

De aanpassingen aan de rondweg roepen flinke vraagtekens op;

Is deze koers wel een samenhangend plan volgens het Houtens DNA?

De Ruimtelijke Koers is een enorm uitgebreid plan en we willen ons echt verdiepen in de argumentatie achter de keuzes, vóórdat wij ons definitieve oordeel erover zullen geven. We weten dat erg kundige ambtenaren hebben gewerkt aan de Ruimtelijke Koers en we willen graag meedenken, niet alleen kritiek leveren.

Verkiezingsprogramma

De standpunten van Houten Anders! met betrekking tot woningbouw en ruimte:

  • Houten heeft een uniek karakter (Houtens DNA) dat we willen behouden;
  • Woningen zijn hard nodig, met name voor jongeren en ouderen uit Houten;
  • Liever buiten de rondweg dan de hoogte in;
  • De rondweg verleggen is een optie, maar het unieke karakter dat je vanaf de rondweg via een inprikker een woonwijk binnenkomt moet behouden blijven;
  • Houten is een fietsstad. Wij pleiten voor motivatie tot fietsgebruik door prioriteit te geven aan fietsinfrastructuur.

Meer informatie: website van gemeente Houten

Volg ons