Skip links

12 maart 2021

Donkere wolken boven jeugdhulp en WMO-zorg

Samen met D66, SGP voelden wij Wethouder Overweg in de gemeenteraadsvergadering van 9 maart aan de tand over de hoge en stijgende kosten van jeugdhulp en WMO. Wij willen keuzescenario’s, meer inzicht in cijfers en meer mogelijkheden om bij te sturen. Dit is belangrijk, omdat de kwaliteit en toegang tot jeugdhulp en WMO in gevaar dreigen te komen als er op termijn meer bezuinigd moet worden.

De kosten voor Houtense gefinancierde jeugdhulp en WMO bereiken in 2020 een recordhoogte. Nog niet alle declaraties zijn binnen, maar het is nu al duidelijk dat in de gemeentelijke gefinancierde zorg in 2020 meer dan 18 miljoen kostte. Ruim 3 miljoen meer dan begroot. Dit plaatst de gemeente Houten voor een dilemma. Moet de toegang tot gemeentelijk gefinancierde jeugdhulp en WMO worden beperkt, moeten kwaliteitsniveaus worden verlaagd, of moet de gemeente bezuinigingen op andere terreinen? Of komt de landelijke overheid toch eindelijk over de brug? En is dat genoeg?

Wethouder Overweg heeft toegezegd in juni met scenario’s te komen, zodat de Houtense gemeenteraad keuzes kan maken voor de gemeentelijk gefinancierde zorg.

Ontevreden

Ondanks talrijke onderzoeken, blijkt het Houtense college keer op keer verrast te zijn door de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen met betrekking tot de uitvoering jeugdwet en WMO. Naar onze mening is te weinig inzicht in vraag, aanbod, bereik, kwaliteit, effecten, knelpunten, ontwikkeling van zorg door de tijd. Hierdoor kan niet genoeg inhoudelijk en financieel gestuurd worden. Om meer sturing te kunnen geven aan de uitvoering van jeugdhulp en WMO, willen wij samen met D66 en SGP een betere informatievoorziening van het Houtense College.

Wethouder Overweg heeft ons een betere informatievoorziening over de kosten jeugdhulp en WMO toegezegd. Volgens de wethouder zijn het afgelopen jaar grote stappen gemaakt. Ieder kwartaal, mogelijk zelfs iedere twee maanden, zal de raad een analyse ontvangen van de kosten, inclusief informatie over mogelijke wachtlijsten voor hulp.

Zorgen

Wij vroegen samen met D66 en SGP ook aandacht voor jongeren. Vanwege de coronamaatregelen hebben jongeren het moeilijk. Eenzaamheid en depressiviteit nemen toe. Ook het beroep op jeugdhulp neemt toe. Wethouder Overweg gaf aan te werken aan acties voor jongeren, zoals bijvoorbeeld extra activiteiten van SHINE of het jongerenwerk van Van Houten en Co.

Wij riepen de wethouder in een gezamenlijke verklaring op om een breed jongerenplan te ontwikkelen voor de korte termijn, en voor na de afbouw van de coronamaatregelen.

Meer informatie:

Klik hier voor de raadsagenda, het interpellatieverzoek en meer.

Klik hier voor een videoverslag van de raadsvergadering.

Volg ons