Skip links

23 mei 2020

De reparatie

‘Een opknappertje’, zo kun je het Programma Sociale Koers wel noemen. Al eerder vergeleek ik het programma met een oude fiets uit de gracht van Het Rond en sinds 19 mei 2020 is het formeel het opknappertje van ons allemaal. De wethouder zou zelf deze woorden niet gebruiken, maar moet wel toegeven dat het Programma Sociale Koers op een aantal punten nog moet worden bijgeschaafd.

Het programma beschrijft de grote lijnen van het gemeentelijk sociaal beleid. Op basis van die grote lijnen, worden keuzes gemaakt voor de begroting en worden er afspraken gemaakt met zorgaanbieders, verenigingen en de WIL. Ook de doelstellingen van het college zijn onderdeel van het programma. Wat wil het college bereiken op het gebied van zorg en hulp in Houten? Het is dus een belangrijk document waar niet te lichtzinnig over mag worden gedaan. Het helpt ons allemaal als het programma goed in elkaar zit.

Het was dinsdag niet de eerste keer dat de gemeenteraad over dit programma vergaderde. 10 maart 2020 sprak zij er ook al over. De gemeenteraad dreigde toen unaniem tegen het programma te stemmen als het niet zou worden verbeterd. Het ontbrak in het programma aan een duidelijke financiële paragraaf. Ook misten een aantal heldere doelen en metertjes om in de gaten te houden of we deze doelen wel bereiken. Daarnaast vond de raad het lastig om te begrijpen, hoe sommige keuzes werden gemaakt. Bovendien werden veel belangrijke dingen vergeten: de rol van cultuur, armoede, sociale toegankelijkheid en de LHBTI-groep. De gemeenteraad gaf de wethouder twee maanden tijd om het te repareren. Volgens het college was dit een redelijke tijd.

Zou je het vergelijken met een fiets, dan had je een exemplaar met 2 lekke banden, een rammelend stuur, een kromme trapper en geen kilometerteller om je snelheid in de gaten te houden . Bovendien zat er geen zadel op, miste de bagagedrager en de verlichting was stuk. Als het al de moeite is om zo’n fiets te repareren, brengt u deze naar de fietsenmaker, toch? De fietsenmaker kijkt er naar en zegt: “Dat gaat zo’n 250 Euro kosten, hij is over 2 weken klaar.”

Twee weken later krijgt u de fiets terug. Er zit een zadel op; een bagagedrager, maar nog geen snelbinders; het dynamo is vervangen door batterijlichtjes. Nog steeds heeft de fiets een rammelend stuur; de kilometerteller is nog niet gemaakt; de trapper een beetje rechtgebogen en de banden zijn opgepompt, waardoor je barsten in je buitenband goed kunt zien. “De rest was te moeilijk”, zegt de fietsenmaker, “Dat is dan 250 euro.” Zou u het pikken?

Wat in het gewone leven zo’n eenvoudige keuze lijkt, is in de politiek voor meerdere uitleg vatbaar. De wethouder stemde in met een motie om de reparatie na de zomer alsnog uit te voeren en dus heeft Houten Anders! ingestemd met deze rammelende fiets. Opmerkelijk blijft het dat drie partijen de noodzaak van een reparatie niet hebben willen inzien. Ons amendement, wat er op gericht was om voortaan eerder betere afspraken te maken, werd door de wethouder ontraden.

Daarmee liet de coalitie een kans liggen, om het voortaan anders te doen.

Volg ons