Skip links

14 februari 2018

Cultuurdebat: Verbinden, verbonden zijn én blijven

Op Valentijnsdag heeft de inwoner van Houten iets moois gemist: het cultuurdebat. Die avond werd politiek en cultureel Houten getrakteerd op voorleeskampioenen Estee en Lieke, die de hele zaal meevoerden naar een scène uit het boek dat zij voorlazen. Jonge cursisten van Shine hebben onder leiding van Pearl Jozefzoon tout cultureel en politiek Houten ontroerd met hun zang, terwijl de dames en heren van dansprojectgroep Gouden Dans Houten hebben aangetoond dat je nooit te oud bent om je publiek met kunst te raken. Het eten werd verzorgd door Deksels Lekker en dat was inderdaad erg smakelijk.

Tussen de optredens door werden politici gevraagd te reageren op stellingen en op de vragen en behoeften van de culturele organisaties die aanwezig waren. Een hele leuke opzet, die de politici in staat stelt te laten zien hoe verbonden je bent met de cultuursector en als dat nog niet het geval is, daar alsnog mee te verbinden. Toch bleek snel dat zelfs de meest kritische partijen zich door Cupido’s pijlen hadden laten raken en de verbinding er was. Als toehoorder vroeg je je soms af hoe zulke cultuurminnende mensen het voor elkaar hadden gekregen om de afgelopen 4 jaar zoveel te bezuinigen op iets dat hen zo aan het hart ging.

Voor HoutenAnders! zijn mensen allemaal verschillend, maar niet ongelijk. Door cultuur kom je met elkaars verschillen in aanraking. Of zoals door verschillende sprekers werd gezegd over het belang van cultuur: kunst en cultuur nemen je mee naar de wereld van een ander. Eigenlijk precies wat Estee en Lieke aan het begin van de avond hadden voorgedaan, toen ze iedereen meenamen naar een scène uit hun boek. Door meegenomen te worden in de wereld van een ander ontdek je de verschillen en leer je die te begrijpen en te accepteren. Cultuur is daarmee ontzettend belangrijk voor oud en jong, voor u en voor een ander en dus voor Houten.

Debatteren is ook een kunst die verschillen tussen mensen zichtbaar moet maken en die elkaar helpt verschillen te begrijpen. Welke verschillen je als cultuursector moest begrijpen bleef echter onduidelijk. Men wilde dat de cultuursector één ding wist: Cultuur is belangrijk, het verbindt mensen.

Zelfs partijen die normaal gesproken de kunsten aan de markt over willen laten, concludeerden toch: Het is belangrijk en het verbindt mensen. Voorstellen die richting konden geven aan het subsidiebeleid van de gemeente, het verder ontwikkelen van de bibliotheek, het festivalbeleid, cultureel erfgoed etc. verstomden onder de mantel der liefde. Naar het schijnt heeft de wethouder van cultuur de hele avond onder diezelfde verstommende mantel der liefde vertoefd.

Na een avond lekker eten, optredens en debat sloot Anjo Roorda af met een voorgedrukte cultuurparagraaf voor in het toekomstige coalitieakkoord en een beschouwing over hoe de afgelopen vier jaar cultuur een plaats heeft gehad in de Houtense politiek. Pas aan het eind van de avond werd de mantel der liefde weggetrokken. Woorden als ‘uitgeknepen’, ‘rem’ en ‘verantwoordelijkheid’ brachten de balans weer enigszins terug en bovendien werden alle aanwezigen nog even herinnert aan de boodschap die HoutenAnders! ook van harte onderschrijft: wat je in gang zet in goede tijden, moet je vasthouden in slechte tijden. Dit geldt ook voor cultuur, maar is in feite duurzaam en vooral ook verstandig bestuur.

Wij moeten in deze goede tijden met elkaar op zoek naar een manier om te behouden wat ons allen verbindt in slechte tijden, zodat wij met elkaar verbonden blijven als het slecht gaat. Want in alle tijden is cultuur onze verbindende factor.

Axel Eerdman en John van Wijngaarden

Volg ons