Skip links

26 maart 2020

Coronapolitiek

Normaal gesproken willen wij allemaal onze eigen politieke kleur laten zien. Dat is toch de kracht van de politiek? In deze tijd is dat anders. Veel gemeente-activiteiten gaan niet door of worden uitgesteld. De politiek ligt grotendeels stil om een snelle verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Digitaal

Het college houdt de gemeenteraad goed op de hoogte. Gemeenteraadsleden en het college staan voortdurend digitaal met elkaar in contact. Samen overleggen wij over maatregelen om de gevolgen voor ondernemers, ouderen, zorgverleners en ieder ander zoveel als mogelijk te beperken. Wij zien de resultaten van die overleggen terug in de communicatie van de gemeente Houten en dat stelt ons gerust.

Bewondering

Wij hebben grote bewondering voor alle initiatieven die nu in Houten worden opgezet. Er wordt voor anderen contactloos gekookt, boodschappen gedaan, beschermingsmateriaal wordt verzameld en ook de verveling wordt bestreden door talloze initiatieven. Het laat de veerkracht van Houten zien. Voor veel ondernemers en hun medewerkers in Houten zijn dit zware tijden. Ondanks de aangekondigde landelijke regelingen staan veel bedrijven onder druk. Bij veel restaurants kunnen wij nu afhalen of er wordt bezorgd, ook winkels en reparaties gaan op afstand. Grote klasse!

RIVM

Wij zien daarnaast veel zorgen van inwoners. Mag je nog sporten? Moet je je kind nog buiten laten spelen? De markt, mag dat nog?

Wij vinden dat iedereen zich moet houden aan de richtlijnen van het RIVM om verspreiding te helpen voorkomen. Dan kunnen we nog buiten hardlopen, wandelen en dan kunnen we nog naar de markt. Gebruik daarom het gezond verstand, houd anderhalve meter afstand, zoek elkaar niet onnodig op, help elkaar en heb respect voor elkaar.

Dilemma

Juist in deze tijd moet de gemeente keuzes maken. Een aantal van die keuzes mag het college niet alleen maken. Deze keuzes zijn goed voor Houtense inwoners en bedrijven. De gemeenteraad heeft daarom zelfs nu nog de wettelijke verplichting om fysiek bij elkaar te komen.

Ben je er niet bij, dan kun je ook niet meebeslissen. De landelijke overheid heeft aangekondigd deze wet te willen veranderen. Wij hopen dat dit snel gebeurt. Zolang die wet nog niet veranderd is, kiezen wij er in uitzonderlijke gevallen voor om onze kiezers te vertegenwoordigen in de raadzaal. Er zijn manieren om dit binnen de richtlijnen van de RIVM te laten plaatsvinden en zullen ons daar in elk geval aan houden.

Wij wensen u allemaal een goede gezondheid en veel sterkte in de komende weken.

Bijzondere dank en gedachten gaan uit naar de vitale beroepen die ons land draaiende houden. Bedankt!

Het beste wat wij voor u kunnen doen: de democratische controle zoveel als mogelijk op afstand organiseren en thuis blijven.

Fractie Houten Anders!  

Meer informatie

De richtlijnen van het RIVM

Houten voor lokale ondernemers opent een Facebookpagina

Coronahulp Houten opent een Facebookgroep

Volg ons