Skip links

9 februari 2021

Continuïteit kinderboerderij Buitenwereld

Op dinsdag 9 februari 2021 dienden Houten Anders!, ITH, SGP en Groep Aanen een motie in waarin zij pleitten voor continuïteit bij kinderboerderij Buitenwereld.

Vorig jaar sprak toenmalig wethouder Jana Smith in een raadsinformatiebrief nog haar vertrouwen uit in het bestuur en de stichting. Na haar vertrek zijn er kennelijk toch een aantal dingen gaan schuiven waardoor het bestuur zich genoodzaakt zag om per 1 december hun taken neer te leggen. Op basis van dat bericht heeft het college besloten om de subsidie te beëindigen. 

Een nieuw bestuur diende zich aan, maar de subsidie kwam niet meer terug. Tel daar de coronamaatregelen bij op en de kinderboerderij verkeert in heel zwaar weer. Zij dreigt faillissement te moeten aanvragen. De fractie plaatst vraagtekens bij de snelheid en de onrust waarmee dit proces gepaard gaat. Het minste wat het college kan doen is zich ervoor inspannen dat dit proces niet onnodig veel schade oplevert voor de kinderboerderij en de speeltuin. 

Wij verzoeken het college daarom: 

  •  om zich maximaal in te zetten om de continuïteit van de kinderboerderij en de speeltuin te waarborgen en daartoe afspraken te maken met het bestuur van de stichting teneinde een faillissement te voorkomen;
  • en daarnaast te verkennen welke mogelijkheden er zijn om met de stichting te komen tot een duurzame samenwerking om de huidige kinderboerderij en speeltuin zoveel als mogelijk te behouden, eventueel in een nieuwe beheersvorm.

In de gemeenteraad

Wayne Wilson heeft ons standpunt over de motie op de volgende manier verwoord:

Geachte voorzitter, raadsleden, betrokkenen en belangstellenden,

Buitenwereld is al jaren een begrip in Houten. Een kinderboerderij én speeltuin met een belangrijke sociale ontmoetingsfunctie voor kinderen, volwassenen en vrijwilligers. Sommige vrijwilligers zijn er zelf letterlijk opgegroeid. Ik heb foto’s gezien van ukkies die als klein kind al genoten van de dieren en inmiddels,  heel wat jaren later, nog steeds rondlopen als vrijwilliger bij Buitenwereld en genieten van de kinderen die daar nu komen spelen. Ook mijn eigen kinderen hebben er heel wat uurtjes doorgebracht. 

Helaas heeft Buitenwereld een tijd geleden te maken gehad met een serieuze fraudezaak. Langzaam krabbelt het weer op. Recent is er een nieuwe bestuur gestart en wij vinden vanuit Houten Anders! dat het nieuwe bestuur een kans verdient.    

Wij, als gemeente, kunnen de personeelsleden, de vele vrijwilligers, dieren en kinderen niet in de steek laten, door nu de stekker eruit te trekken. Als mede-indieners van deze ‘motie vreemd’ vragen wij de wethouder: Geef de kinderboerderij nog een kans. Wij willen Buitenwereld niet verliezen en wij denken dat faillissement momenteel niet nodig is. 

Reactie

De wethouder heeft uitgebreid op de motie gereageerd en vragen beantwoord van raadsleden. Toch heeft hij de motie ontraden. In stemverklaringen spraken diverse fracties hun vertrouwen uit in de aanpak van de wethouder.

Wethouder Overweg (CU) heeft namens het college van B&W aangegeven zijn best te gaan doen om de kinderboerderij en de speeltuin te behouden. De wethouder benadrukte dat er voortdurend extra geld bij moet om de voorziening op deze manier in de lucht te houden. Hij laat verder weten dat het oude bestuur wist dat het niet meer levensvatbaar was en dat het de keuze is van het nieuwe bestuur om aan te sturen op een faillissement, hoewel hij niet bij hen in de financiële administratie kan kijken. Volgens de wethouder zijn er voor het bestuur ook mogelijkheden om de stichting zonder faillissement te ontbinden. 

De wethouder wil het nieuwe bestuur goed adviseren om de kinderboerderij af te bouwen. In andere gemeenten kosten kinderboerderijen de gemeenschap doorgaans € 50.000,- en de wethouder beweert dat het in Houten dubbel zoveel geld heeft gekost, exclusief de ondersteuning uit het gemeentehuis.

De relatie met het nieuwe bestuur wordt getypeerd als ‘goed’, maar het blijft lastig. Vrijwilligers en dieren kunnen gewoon blijven in de nieuwe tijdelijke formule. Met die toezegging reageert de wethouder op vragen van de heer Soldaat van de Christen Unie. Er wordt een nieuwe exploitant gezocht, bij voorkeur een Houtense formule. 

Volgens de wethouder zijn stichtingen zelf verantwoordelijk voor hun financiële welzijn. Het financiële risico is volgens de wethouder te groot om stichtingen die subsidie van de gemeente krijgen in de lucht te houden. Er wordt geen horrorscenario verwacht als de stichting zijn verantwoordelijkheid neemt naar het personeel en de dieren. De gemeente staat klaar voor een goede overdracht.   

De wethouder ontraadt de motie, omdat het volgens de wethouder verzoekt om de stichting in de lucht te houden. Wij vragen om het bestuur tijdelijk te ondersteunen in een goede overdracht en wij vinden het jammer dat de wethouder onze motie zo opvat.

De motie haalde geen meerderheid en werd alleen gesteund door PvdA, ITH, SGP, Groep Aanen en Houten Anders!

Stemgedrag

Houten Anders! stemde VOOR de motie. 

Meer informatie

Raadsagenda, raadsvoorstel, moties en amendementen

Videoverslag van de raadsvergadering

Volg ons